122 từ vựng chủ đề Education

Chủ đề Education là một chủ đề khá là quen thuộc với tất cả chúng ta trong đời sống hằng ngày cũng như trong các bài thi và đặc biệt đây là chủ đề quan trọng và rất được ưa chuộng trong các kì thi IELTS gần đây. Vì  thế, việc bổ sung thêm từ vựng và kiến thức cho chủ đề này là vô cùng cần thiết nhé các bạn. Đã cất công học từ vựng thì cũng nên biết đến Idiom về chủ đề này chứ nhỉ, vậy nên đừng nên bỏ lỡ Idiom về chủ đề Education nhé, chắc chắn sẽ không phí công các bạn học hỏi đâu. Các bạn hãy note lại vào sổ tay từ vựng của mình và trau dồi từ vựng ngay hôm nay nhé, khi sử dụng thường xuyên thì các bạn sẽ thật sự thành thạo chúng đấy. Không có tips nào hơn tip luyện tập chăm chỉ cả.

Từ vựng IELTS chủ đề Education

Topic Education

 1. Music: Âm nhạc
 2. lesson: bài học
 3. exercise bài tập
 4. homework/home assignment: bài tập về nhà
 5. research report: báo cáo khoa học
 6. academic transcript/ grading schedule/ results certificate: bảng điểm
 7. certificate/ completion certificate/ graduation certificate bằng, chứng chỉ
 8. qualification bằng cấp
 9. credit mania bệnh thành tích
 10. write biên soạn (giáo trình)
 11. drop out (of school) học sinh bỏ học
 12. drop-outs bỏ học
 13. ministry of education bộ giáo dục
 14. subject group bộ môn
 15. college cao đẳng
 16. mark chấm bài, chấm thi
 17. syllabus chương trình (chi tiết)
 18. curriculum chương trình (khung)
 19. subject head chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)
 20. theme chủ điểm
 21. topic chủ đề
 22. technology công nghệ
 23. tutorial dạy thêm, học thêm
 24. train đào tạo
 25. teacher training đào tạo giáo viên
 26. distance education đào tạo từ xa
 27. vocational training đào tạo nghề
 28. evaluation đánh giá
 29. class management điều hành lớp học
 30. pass điểm trung bình
 31. credit điểm khá
 32. distinction điểm giỏi
 33. high distinction điểm xuất sắc
 34. request for leave (of absence đơn xin nghỉ (học, dạy)
 35. university đại học
 36. plagiarize đạo văn
 37. geography địa lý
 38. teaching aids đồ dùng dạy học
 39. pass (an exam) đỗ
 40. class observation dự giờ
 41. take an exam dự thi
 42. realia giáo cụ trực quan
 43. civil education giáo dục công dân
 44. continuing education giáo dục thường xuyên
 45. course ware giáo trình điện tử
 46. course book giáo trình
 47. class head teacher giáo viên chủ nhiệm
 48. tutor giáo viên dạy thêm
 49. visiting lecturer giáo viên thỉnh giảng
 50. classroom teacher giáo viên đứng lớp
 51. lesson plan giáo án
 52. birth certificate giấy khai sinh
 53. conduct hạnh kiểm
 54. president hiệu trưởng
 55. school records học bạ
 56. materials tài liệu
 57. performance học lực
 58. term học kỳ
 59. teacher training workshop hội thảo giáo viên
 60. science (pl. sciences) khoa học tự nhiên (môn học)
 61. campus khuôn viên trường
 62. test kiểm tra
 63. accredit kiểm định chất lượng
 64. poor performance kém (xếp loại hs)
 65. hall of residence ký túc xá
 66. skill kỹ năng
 67. graduation ceremony lễ tốt nghiệp
 68. certificate presentation lễ phát bằng
 69. nursery school mầm non
 70. kindergarten mẫu giáo
 71. research nghiên cứu khoa học
 72. break nghỉ giải lao (giữa giờ)
 73. summer vacation nghỉ hè
 74. extra curriculum ngoại khóa
 75. enroll số lượng học sinh nhập học
 76. enrollment nhập học
 77. professional development phát triển chuyên môn
 78. district department of education phòng giáo dục
 79. teaching room phòng nghỉ giáo viên
 80. department of studies phòng đào tạo
 81. hall of fame phòng truyền thống
 82. learnercentered phương pháp lấy người học làm trung tâm
 83. cheating quay cóp (trong phòng thi)
 84. student management quản lý học sinh
 85. post graduate sau đại học
 86. prepare for a class soạn bài (việc làm của giáo viên)
 87. textbook sách giáo khoa
 88. school-yard sân trường
 89. provincial department of education sở giáo dục
 90. master thạc sĩ
 91. education inspector thanh tra giáo dục
 92. group work theo nhóm
 93. physical education thể dục
 94. best students’ contest thi học sinh giỏi
 95. university thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
 96. high school graduation exam thi tốt nghiệp THPT
 97. final exam thi tốt nghiệp
 98. objective test thí sinh
 99. practice thực hành
 100. practicum thực tập (của giáo viên)
 101. integrated tích hợp
 102. Ph.D. (doctor of philosophy tiến sĩ
 103. class hour tiết học
 104. primary tiểu học
 105. lower secondary school trung học cơ sở
 106. upper-secondary school trung học phổ thông
 107. day school trường bán trú
 108. state school trường công lập
 109. boarding school trường nội trú
 110. private school trường tư thục
 111. director of studies trưởng phòng đào tạo
 112. fail (an exam) trượt
 113. optional tự chọn
 114. elective tự chọn bắt buộc
 115. socialization of education xã hội hóa giáo dục
 116. Cut class trốn học
 117. Play truant trốn học
 118. Complementary education bổ túc văn hóa
 119. Junior colleges Trường cao đẳng
 120. Candidatedoctor of science Phó Tiến sĩ
 121. Service education Tại chức
 122. Post-graduate courses nghiên cứu sinh

Các từ vựng vừa rồi thật hữu ích phải không nào? Ngoài ra các bạn có thể tham khảo tham các từ vựng tại các chủ đề khác nữa nhé

Chúc các bạn học thật tốt và thành công nhé.