Tại sao IELTS Tố Linh khác biệt

Lấy tôn chỉ: “ The only thing that is constant is change” , IELTS Tố Linh không ngừng thay đổi để có thể đảm bảo kết quả tốt hơn cho học viên khi tham gia học tại trung tâm.
Mô phỏng những lớp học luyện thi đại học, IELTS Tố Linh với định hướng phát triển các khóa học ngắn hạn, chỉ tập trung dạy kiến thức IELTS nhằm rút ngắn thời gian học viên đi học và có kết quả cao nhất và nhanh nhất có thể.

Ngoài ra, chúng tôi tin rằng con đường tới thành công thật sự của các bạn trẻ ngày nay không chỉ được xây dựng bằng những bảng vàng điểm số và thành tích, mà còn có sự đóng góp lớn của những tố chất cá nhân, mà quan trọng nhất là sự độc lập trong tính cách và một tư duy logic trong mọi hành động. Vì thế, tất cả chương trình học đều được xây dựng nội dung để phát triển hai kỹ năng này của học viên.