5 tuyệt chiêu paraphrase siêu dễ ghi điểm Writing

Paraphase là một trong những kĩ năng quan trọng bậc nhất trong các bài thi tiếng Anh, đặc biệt là trong bài thi IELTS. Đây ắt hẳn là điều làm các sĩ tử thấy khó khăn khi học IELTS. Do đó, hôm nay Tố Linh sẽ chia sẻ với các bạn một số bí kiếp để dứt điểm kĩ năng này thật hiệu quả nhé!

Tuyệt chiêu Paraphase cho IELTS Writing

1. Chuyển câu chủ động thành bị động và ngược lại

Ex: People say that overpopulation is caused by poverty

(Người ta nói rằng tình trạng dân số quá đông là do sự đói nghèo gây nên)

-> Overpopulation is said to be caused by poverty

(Tình trạng đông dân  quá được người ta nói là do sự đó nghèo gây nên)

2. Sử dụng từ đồng nghĩa (Synonyms)

Ex1: More than half of the people who attended that seminar thought it was great.

(Hơn phân nửa số người tham dự hội thảo đó đều nghĩ là nó rất tuyệt vời)

-> The majority of the people who went to that seminar thought it was amazing

(Đa số người đi tới hội thảo đó đều nghĩ nó rất thú vị)

Ex2: As new, larger, steam-powered factories became a feature of the American landscape in the East, they transformed farm hands into industrial laborers, and provided jobs for a rising tide of immigrants

(Khi những nhà máy lớn chạy bằng hơi nước lớn trở thành nét cảnh quan đặc trưng của Mỹ ở miền Đông, những nhà máy này biến những người làm nông thành lực lượng lao động công nghiệp và tạo nhiều việc làm cho làn sóng nhập cư đang ngày một tăng

-> As steam-driven companies became more visible in the eastern part of the country, they changed farm hands into factory workers and provided jobs for the large wave of immigrants

(Khi những nhà máy chạy bằng hơi nước trở nên dễ bắt gặp ở phần phía Đông của quốc gia này, chúng đã biến những nông dân thành những người làm việc trong các nhà xưởng và tạo việc làm cho làn sóng nhập cư lớn.

Ex3: The pie charts below show the average household expenditure in Japan and Hong Kong in 2014.

(Những biểu đồ tròn dưới đây thể hiện chi phí trung bình của hộ gia đình ở Nhật bản và Hồng Kông năm 2014)

-> The pie charts illustrate how much typical families in Japan and Hong Kong spent in 2014.

(Những biểu đồ tròn minh hoạ cho việc những gia đình điển hình ở Nhật bản và Hồng Kông đã chi tiêu bao nhiêu trong năm 2014)

3. Biến đổi dạng từ (word form)

Ex1: Watching a movie may help people to feel excited and satisfied.

(Xem một bộ phim có thể giúp người ta cảm thấy phấn khởi và thoả mãn)

-> Watching a movie may help people to feel excited and achieve a sense of satisfaction.

(Xem một bộ phim có thể giúp con người ta cảm thấy phấn khởi và có được một tâm trạng thỏa mãn)

Ex2: The chart shows the participation by young people in sports by gender in Great Britain in 1999.

(Biểu đồ thể hiện sự tham gia của người trẻ trong thể thao chia theo giới tính ở Anh năm 1999)

-> The bar chart demonstrates how young people in Britain participated in sports in terms of gender in 1999.

(Biểu đồ cột minh hoạ cách người trẻ ở Anh đã tham gia thể thao dựa theo giới tính vào năm 1999)

4. Dùng chủ ngữ giả

Ex1: People say Ielts To Linh is one of the best English online pages

( Người ta nói rằng Ielts To Linh là một trong những trang Tiếng Anh trực tuyến hay nhất.)

-> It is said that Ielts To Linh is one of the best English Online pages

(Nó được nói rằng Ielts Tố Linh là một trong những trang Tiếng Anh trực tuyến hay nhất)

Ex2: She liked the taste of Cappuccino the best among various types of coffee drinks.

(Cô ấy thích mùi vị Cappuccino nhất trong nhiều loại đồ uống cà phê)
-> It was the taste of Cappuccino that she liked the best among various types of coffee drinks

(Đó chính là mùi vị Cappuccino mà cô ấy thích nhất trong nhiều loại đồ uống cà phê)

5.  Thay đổi trật tự từ trong câu

Ex1: If they are hard-working enough, most people can get a good score in IELTS

(Nếu con người làm việc đủ chăm chỉ, hầu hết họ có thể đạt được điểm cao trong Ielts.)

-> Most people can get good marks in IELTS, if they are hard-working enough.

(Hầu hết mọi người có thể đạt được điểm cao trong Ielts nếu họ làm việc đủ chăm chỉ).

Ex2: Paraphrasing is one of the key skills needed to get a high score in IELTS

(Viết lại câu là một trong những kỹ năng chủ chốt cần thiết để ghi điểm cao trong Ielts)

-> Paraphrasing that is one of the skills needed to get a high score in IELTS is key

(Viết lại câu cái mà là một kỹ năng cần thiết  để ghi điểm cao IELTS thì rất được xem trọng.)

Chúc các bạn học tốt!

Trần Tố Linh.