IELTS Book: Achieve IELTS – Grammar and Vocabulary

Một cuốn sách cực tốt dành cho những bạn tự học IELTS. Các bài hướng dẫn ngữ pháp từ căn bản đến nâng cao với các ví dụ cụ thể hướng dẫn bạn cách áp dụng các cấu trúc ngữ pháp mới học vào bài thi IELTS. Bên cạnh đó, phần vocabulary theo chủ đề là cũng là một trong những yếu tố khiến quyển sách này trở nên không thiếu với các bạn tự học tại nhà.

Achieve IELTS – Grammar and Vocabulary

Link: DOWNLOAD

Trần Tố Linh