Đề thi đủ 4 phần của ngày 2/4/2016

Mời các bạn xem qua đề thi của cả 4 phần được học sinh mình báo về ngày 2/4/2016. Các bạn cho ý kiến xem đề này thế nào nhé.

I – Writing

Task 1: 3 pie charts
The percentage of attendance to three courses, namely sciences, sport and health, and arts in a college in 2010

Task 2:
It is impossible to help all people in the world, so governments should only focus on people in their own countries. To what extent do you agree or disagree?

II – Speaking

Part 1:
Topic 1: Profession:

 1. What are you doing, working or studying?
 2. Do you enjoy your work/ profession?
 3. What do you consider/think about your profession in the future?

Topic 2: Technology:

 1. Have you often used social network and media?
 2. Do you think technology change our life?
 3. How often do you use the social network?

Topic 3: Color

 1. What color do you prefer, light or dark one?
 2. Why do you like light color?

Part 2: Talk about an occasion that you can’t forget
You should say

 • What the occasion was
 • What happened in that occasion
 • Who was there

and explain why you can’t forget that occasion

Part 3:

 1. What things do people often forget in their daily life? and why?
 2. How can new technologies be used to improve our memory?
 3. How do you improve your memory?

III – Listening

Section 1: Rent a house
Section 2: Describe a map of a college
Section 3: Describe 7 kinds of building
Section 4: Describe ancient towns

IV – Reading

Section 1: Business, how to attack customer by emotion methods
Section 2: Birds’ intelligence
Section 3: Arts and the attitude of artists

Các bạn đánh giá đề thi hôm nay như thế nào, các bạn có tự tin mình sẽ hoàn thành thật tốt đề thi này chứ? Nếu chưa, các bạn nên xem lại cách luyện thi tại nhà của mình có đem lại hiệu quả cao hay không nhé. Linh sẽ để ở đây bài viết Cách tự học IELTS hiệu quả – đây là bài viết chia sẻ kinh nghiệm học tại nhà từ chính học viên của Linh, các bạn hãy tham khảo ngay nha.

Trần Tố Linh