Học nhanh các cặp từ trái nghĩa trong tiếng anh

Như các bạn được biết thì việc học vô số từ vựng cùng một lúc khá là khô khan và khó nhớ, chính vì thế, chúng ta cần phương pháp học từ vựng một cách hiểu quả để tránh đầu xù tóc rối với mớ từ vựng hỗn lọan và học trước quên sau. Vì thế để việc học các từ tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn, chúng ta có các cách như là nhóm từ vựng theo chủ đề, nhóm các từ đồng nghĩa với nhau, nhóm các từ trái nghĩa với nhau để chúng luôn có đôi có cặp. Khi chúng ta học từ A thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến từ B và ngược lại. Chính vì thế, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn về một số cặp từ trái nghĩa thường gặp trong tiếng Anh nhé. Các bạn nhớ note lại thật kĩ và học chăm chỉ vào nhé.

Vocabulary
Vocabulary for IELTS

Các từ trái nghĩa

Vocabulary
 • slow – fast
 • clean – dirty
 • curly – straight
 • difficult – easy
 • good – bad
 • early – late
 • fat – thin
 • full – empty
 • hot – cold
 • happy – sad/unhappy
 • hardworking – lazy
 • modern – traditional
 • new – old
 • nice – nasty
 • short – tall
 • insane – sane
 • poor – wealthy
 • cheap -expensive
 • wide – narrow
 • healthy – sick
 • friendly – unfriendly
 • tidy – messy
 • patient – impatient
 • dishonest – honest
 • happy – unhappy
 • hungry – full
 • narrow – wide
 • normal – strange
 • on – off
 • public – private
 • light – heavy
 • loose – tight
 • big – small
 • bad – good
 • deep – shallow
 • dark -light
 • lazy – hardworking
 • dry – wet
 • early – late
 • cruel – kind

Các cặp từ trái nghĩa tuy học dễ dàng nhưng rất quan trọng nhất là trong phần thi IELTS đấy các bạn ạ. Các bạn hãy học những điều nho nhỏ ngày hôm nay để có thành công to lớn ngày mai nhé.
Cô chúc các bạn học tốt và thành công nhé.