IELTS Book: 100 Writing mistakes to avoid

Hôm nay cô chia sẽ tiếp với các em một cuốn  sách luyện thi IELTS tại nhà nhé, cuốn sách này tập trung phân tích và chỉ ra các lỗi lớn nhỏ từ căn bản đến nâng cao trong writing. Cuốn sách được chia làm 4 phần chính:

100 writing mistakes to avoid
  • Phần 1: Phân tích các lỗi sai về chính tả
  • Phần 2: Về cách dùng từ
  • Phần 3: Ngữ pháp
  • Phần 4: Dấu câu

Link: DOWNLOAD

Chúc các em học tốt,

Trần Tố Linh