IELTS Book: 31 High-scoring formulas to answer every IELTS question

Hi các em, cô giới thiệu với các em quyển sách 31 High-scoring formulas to answer every IELTS question nhé. Cái hay của quyển sách này đó là ở mỗi dạng câu hỏi thường gặp ở trong cả 3 parts của IELTS Speaking, tác giả sẽ hướng dẫn cho các em công thức để trả lời câu hỏi sao cho hiệu quả nhất; nói một cách khác, các em sẽ được hướng dẫn cách lên ý tưởng, sắp xếp, diễn đạt và dùng từ thế nào để đạt được điểm cao cho mỗi dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking.

31 high scoring formulas to answer every IELTS question

Link: DOWNLOAD

Trần Tố Linh