IELTS Book: Sách collocation – Mark Clark

Hôm nay cô chia sẽ với các em tài liệu học collocation của Mat Clark, một tài liệu mà các em có thể dùng đề tự  luyện thi IELTS tại nhà và chắc chắn sẽ cải thiện điểm vocabulary của các em rất nhiều.

Bộ sách collocation của của Mat Clark

Các em có biết:

  • Các từ nào nên dùng chung với absorb?
  • Các từ có thể đi dùng với relieve là?

Tất cả đều có trong tài liệu hôm nay nhé.

Link: DOWNLOAD

Chúc các em học tốt,

Trần Tố Linh