IELTS Speaking: Sự khác nhau từ band 5 đến band 7

Mến chào các em, hôm nay cô trò mình cùng tìm hiểu sơ qua những điểm khác nhau từ band 5 đến band 7 trong bài thi IELTS Speaking Academic nhé.

Speaking band 5

 • Thí sinh có cố gắng duy trì câu trả lời nhưng câu trả lời của họ không liên tục hoặc thiếu tính liên kết. Dùng các câu đơn (simple sentences, ví dụ: I think so, I agree, etc) để trả lời.
 • Nhiều chỗ dùng linking words có vẻ máy móc (linking words luôn đứng đầu câu hoặc chỉ có 1 linking words được dùng nhiều lần).
 • Phần lớn câu trả lời là câu đơn (simple sentences)
 • Lỗi ngữ pháp bẳt đầu xuất hiện khi dùng câu phức và câu ghép
 • Lặp từ và cấu trúc ngữ pháp.
 • Phát âm chưa tốt, nhấn âm sai.
 • Ví dụ (có kèm cả phần nhận xét bên dưới bằng tiếng Anh nhé)

Speaking band 5.5

 • Câu trả lời thường ngắn
 • Chỉ trả lời chính xác câu hỏi được đưa ra không đi kèm phần giải thích.
 • Đôi chỗ dùng linking words không chuẩn xác.
 • Còn đôi chỗ ngập ngừng khi trả lời.
 • Dùng nhiều low-level vocabulary (I like to, I love to, etc.) dù vẫn đảm bảo trả lời đủ và rõ ý câu hỏi.
 • Phần lớn các câu trả lời là câu đơn (simple sentences) nhưng ngữ pháp chuẩn xác.
 • Lỗi ngữ pháp đôi khi xuất hiện khi dùng câu phức và câu ghép.
 • Phát âm sai
 • Ví dụ (có kèm cả phần nhận xét bên dưới bằng tiếng Anh nhé)

Speaking band 6

 • Thí sinh có thể đưa ra một câu trả lời dài dù đôi khi câu trả lời câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi được đưa ra.
 • Trả lời một cách lưu loát dù còn đôi chỗ lập ý hoặc ngập ngừng.
 • Dùng nhiều linking words như (however, on the other hands, etc.) dù có đôi chỗ chưa chính xác.
 • Vốn từ đủ nhiều để giúp thí sinh có thể trả lời một cách chính xác, đầy đủ ý và lưu loát.
 • Giám khảo vẫn dễ dàng hiểu câu trả lời dù thí sinh mắc lỗi ngữ pháp.
 • Thí sinh bên cạnh khả năng kiểm soát tốt các câu đơn (simple sentences) vẫn còn đôi chỗ gặp trở ngại khi dùng các cấu trúc ngữ pháp nâng cao (ví dụ: compound and complex sentences)
 • Phát âm tốt dù vẫn còn lỗi sai.
 • Ví dụ (có kèm cả phần nhận xét bên dưới bằng tiếng Anh nhé)

Speaking band 6.5

 • Thí sinh có thể đưa ra câu trả lời dài, đầy đủ ý không bị trùng lắp cũng như ngập ngừng.
 • Dùng linking words một cách hiệu quả, chuẩn xác để liên kết các ý.
 • Bên cạnh low-level vocabulary, thí sinh còn có khả năng sử dụng các từ khó và ít gặp dù đôi lúc dùng sai.
 • Cấu trúc ngữ pháp đa dạng.
 • Phần trả lời rõ ràng.
 • Phát âm tốt.

Speaking band 7

 • Thí sinh dễ dàng trả lời lưu loát các câu hỏi một cách tự nhiên.
 • Sử dụng hiệu quả và chuẩn xác các linking words.
 • Trả lời còn thiếu ý của câu hỏi.
 • Tuy có thể dùng low-level vocabulary và vài từ khó, ít gặp nhưng thật sự vốn từ chưa đủ phong phú và đa dạng.
 • Thí sinh có thể dùng idioms trong phần trả lời dù thỉnh thoảng không chính xác.
 • Cấu trúc ngữ pháp đa dạng
 • Khả năng kiểm soát lỗi ngữ pháp tốt.
 • Phát âm tốt.
 • Ví dụ (có kèm cả phần nhận xét bên dưới bằng tiếng Anh nhé)

Trần Tố Linh