IELTS Tips: Cấu trúc ghi điểm cho IELTS Speaking part 3

Hi các em, ở part 3 IELTS Speaking, chúng ta phải đưa ra một “long answer” để trả lời cho câu hỏi được giám khảo đưa ra. Bên cạnh từ vựng, phát âm, etc. thì cấu trúc của câu trả lời cũng góp phần không nhỏ giúp các em ghi điểm với trong phần thi này, hôm nay chúng ta cùng tham khảo qua cấu trúc cho part 3 IELTS Speaking nhé.

1/ Cấu trúc:

  • Phần 1: Trả lời trực tiếp cho câu hỏi (giống topic sentence trong writing) (1 câu)
  • Phần 2: Nêu lý do giải thích cho câu trả lời ở phần 1 (1 câu)
  • Phần 3: Ví dụ làm rõ cho phần 1 và 2 (1 câu)
  • Phần 4 (optional): Nêu ra giả dụ trái với phần 1 (thường mang tính tiêu cực nhằm nhằm nhấn mạnh phần 1) (1 câu)

2/ Ví dụ: 

Do you think that it’s better to have clear aims for the future, or is it best to take each day as it comes?

I think it’s best to have a good idea of what you want to do with your life, especially in terms of studies and career (P1).  Having aims allows you to plan what you need to do today and tomorrow in order to achieve longer-term objectives (P2).  For example, if you want to become a doctor, you need to choose the right subjects at school, get the right exam results, and work hard at university (P3).  Without a clear aim, it would be impossible to take the necessary steps towards a career in medicine, or any other profession (P4).

 

Trần Tố Linh

Giảng viên IELTS tại Bình Thạnh