IELTS Writing: Đề thi ngày 21/4/2016

Đề thi IELTS Writing ngày 21/4/2016 vừa được học sinh mình báo về. Task 2 là một đề cực kỳ quen thuộc và xác suất ra lại trong năm nay cực kỳ cao. Các bạn ôn kỹ nhé!

Đề thi IELTS Writing

Task 1: Line graph

Task 2: Nowadays, more and more older people who need employment compete with the younger people for the same jobs. What problems this causes? What are solutions?

Theo các bạn task 2 này nên giải quyết thế nào?

Trần Tố Linh, 

Giảng viên IELTS quận Bình Thạnh