IELTS Writing – Task 2: Hướng dẫn two questions essay

Nguồn: ielts-simon.com

Dịch, chỉnh sửa: Trần Tố Linh

Trong bài giảng luyện thi IELTS hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cách để hoàn thành dạng bài essay khó nhất trong IELTS writing, two questions essay. Chúng ta bắt đầu vào bài nhé!

Hướng dẫn viết two question essay trong IELTS Writng Task 2

1/ Hướng dẫn chung:

Câu hỏi cho dạng bài two questions essay rất đa dạng, ví dụ:

  • With the increasing demand for energy sources such as oil and gas, should people be looking for sources of oil and gas in remote and untouched places? Do the advantages of this outweigh the disadvantages of damaging such areas?
  • Many people decide on a career path early in their lives and keep to it. This, they argue, leads to a more satisfying working life. To what extent do you agree with this view? What other things can people do in order to have a satisfying working life?
  • Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology.

In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development?

Theo đó dựa trên nội dung chính được nêu ra trong đề bài, hai câu hỏi cũng là yêu cầu của đề bài sẽ được đưa ra. Ứng với mỗi câu hỏi sẽ là một đoạn văn trả lời tương ứng ở thân bài (áp dụng luôn cho cả những bài bao gồm ba hay bốn câu hỏi nhé).

Lưu ý : Vì bài essay của các em sẽ mang hai ý trả lời cho hai câu hỏi được nêu trong đề bài, nên câu thesis statement ở phần mở bài phải bao gồm luôn cả hai ý chính mà các em sẽ viết ở phần thân bài.

Chú thích: Thesis statement là câu cuối cùng của phần introduction dùng để giới thiệu nội dung chính của cả bài essay. Vai trò của thesis statement rất quan trọng, nói một cách đơn giản, nó không chỉ là phần giới thiệu nội dung chính của cả bài essay mà còn là câu trả lời trực tiếp (không cần chi tiết) cho các câu hỏi được đặt ra trong đề bài. Do đó, nếu thesis statement của các em không trả lời đủ cho phần câu hỏi được nêu ra, các em sẽ bị trừ điểm rất nặng cho dù ở phần thân bài các em giải thích đầy đủ hai câu hỏi của đề bài.

2/ Hướng dẫn chi tiết kèm ví dụ cụ thể:

Chúng ta cùng xem qua ví dụ sau từ thầy Simon nhé:

Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology.

In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development?

Chúng ta phân tích đề: Ở đây đề bài đưa ra bối cảnh là dưới sự tác động của khoa học kỹ thuật, cách thức giao tiếp giữa người với người đang có sự thay đổi. Vậy câu hỏi được đặt ra là :

  1. Khoa học kỹ thuật đã ảnh hưởng đến cách chúng ta giao tiếp như thế nào?
  2. Sự ảnh hưởng đó là tích cực hay tiêu cực?

Như cô đã giải thích ở phần 1, câu thesis statement của các em phải trả lời được hai câu hỏi được đặt ra một cách ngắn gọn, sau đó các em dùng hai ý trả lời đó để triển khai thành hai đoạn văn hoàn chỉnh cho phần thân bài.

Lưu ý: Các em cũng nên chú ý đến trình tự của câu hỏi ở đề bài. Câu nào trước trả lời trước, câu nào sau trả lời sau, đây cũng là một trong những yêu cầu của giám khảo đấy.

Phần trả lời cho câu hỏi trên (Phần từ vựng hay cô sẽ in nghiêng trong bài)

It is true that new technologies have had an influence on communication between people. Technology has affected relationships in various ways, and in my opinion there are both positive and negative effects (Thesis statement của bài; trả lời hai câu hỏi của đề bài).

Technology has had an impact on relationships in business, education and social life. Firstly, telephones and the Internet allow business people in different countries to interact without ever meeting each other. Secondly, services like Skype create new possibilities for relationships between students and teachers. For example, a student can now take video lessons with a teacher in a different city or country. Finally, many people use social networks, like Facebook, to make new friends and find people who share common interests, and they interact through their computers rather than face to face (Ý trả lời cho câu hỏi 1).

On the one hand, these developments can be extremely positive. Cooperation between people in different countries was much more difficult when communication was limited to written letters or telegrams. Nowadays, interactions by email, phone or video are almost as good as face-to-face meetings, and many of us benefit from these interactions, either in work or social contexts. On the other hand, the availability of new communication technologies can also have the result of isolating people and discouraging real interaction. For example, many young people choose to make friends online rather than mixing with their peers in the real world, and these virtual’ relationships are a poor substitute for real friendships (Ý trả lời cho câu hỏi 2).

In conclusion, technology has certainly revolutionised communication between people, but not all of the outcomes of this revolution have been positive. (Paraphrase lại thesis statement)

(257 words, band 9)

3/ Vấn đề thời gian và giải pháp:

Đề bài dạng two questions essay khó vì các em chỉ có khoảng 40 phút hơn để hoàn thành một bài essay với hai ý chính có phần khác nhau rõ rệt. Vậy chúng ta nên làm thế nào nhỉ?

=> Giải pháp: Hãy luyện tập thật nhiều và cố gắng tăng tốc độ viết. Ghi nhớ, tăng tốc độ viết khác với viết ẩu nhé, dù viết nhanh nhưng các em vẫn phải đảm bảo câu cú đúng ngữ pháp, dùng từ vựng hay và bài văn trôi chảy, hợp lý. Cũng cần nhắc thêm rằng khi viết nhanh, chữ cũng phải dễ nhìn, trong lúc chấm thi, câu nào viết quá xấu và ẩu mà giám khảo không đọc được thì sẽ bị gạch đấy.

4/ Lời khuyên:

  1. Luôn luôn đọc kỹ đề và phân tích bài cẩn thận.
  2. Nếu đề quá khó, hãy viết theo suy nghĩ của mình, vì dù viết sai hay lạc đề các em vẫn có cơ hội vớt vát được chút ít còn hơn là bỏ bài.
  3. Nếu viết đại theo ý mình, hãy đảm bảo rằng bài viết của các em có ít nhất là 250 từ và trả lời được phần nào yêu cầu của đề bài.

Cách tính từ trong bài: Các em đếm bao nhiêu từ trong một dòng và bài của các em bao gồm bao nhiêu dòng. Sau đó nhân lại với nhau, các em sẽ có gần đúng số từ mà các em đã viết.

  1. Luyện tập, luyện tập và luyện tập.

 

Trần Tố Linh

Giảng viên IELTS tại Bình Thạnh


Bonus:

Cô tặng kèm theo một vài ví dụ khác về dạng đề này cho các em nhé:

Ví dụ 1:

There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere nowadays?

It is true that a rich variety of musical styles can be found around the world. Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons, and I would argue that traditional music is more important than modern, international music.

Music is something that accompanies all of us throughout our lives. As children, we are taught songs by our parents and teachers as a means of learning language, or simply as a form of enjoyment. Children delight in singing with others, and it would appear that the act of singing in a group creates a connection between participants, regardless of their age. Later in life, people’s musical preferences develop, and we come to see our favourite songs as part of our life stories. Music both expresses and arouses emotions in a way that words alone cannot. In short, it is difficult to imagine life without it.

In my opinion, traditional music should be valued over the international music that has become so popular. International pop music is often catchy and fun, but it is essentially a commercial product that is marketed and sold by business people. Traditional music, by contrast, expresses the culture, customs and history of a country. Traditional styles, such as …(example)…, connect us to the past and form part of our cultural identity. It would be a real pity if pop music became so predominant that these national styles disappeared.

In conclusion, music is a necessary part of human existence, and I believe that traditional music should be given more importance than international music.

(261 words, band 9)

Ví dụ 2 (cùng xem qua một bài essay có đến 3 câu hỏi nhé)

Explain some of the ways in which humans are damaging the environment. What can governments do to address these problems? What can individual people do?

Humans are responsible for a variety of environmental problems, but we can also take steps to reduce the damage that we are causing to the planet. This essay will discuss environmental problems and the measures that governments and individuals can take to address these problems.

Two of the biggest threats to the environment are air pollution and waste. Gas emissions from factories and exhaust fumes from vehicles lead to global warming, which may have a devastating effect on the planet in the future. As the human population increases, we are also producing ever greater quantities of waste, which contaminates the earth and pollutes rivers and oceans.

Governments could certainly make more effort to reduce air pollution. They could introduce laws to limit emissions from factories or to force companies to use renewable energy from solar, wind or water power. They could also impose ‘green taxes’ on drivers and airline companies. In this way, people would be encouraged to use public transport and to take fewer flights abroad, therefore reducing emissions.

Individuals should also take responsibility for the impact they have on the environment. They can take public transport rather than driving, choose products with less packaging, and recycle as much as possible. Most supermarkets now provide reusable bags for shoppers as well as ‘banks’ for recycling glass, plastic and paper in their car parks. By reusing and recycling, we can help to reduce waste.

In conclusion, both national governments and individuals must play their part in looking after the environment.

(250 words, band 9)