IELTS Writing – Task 1: Sai chủ ngữ

Hello các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi sai mà gần như tất cả các sĩ tử IELTS đều mắc phải ở những bước đầu học IELTS Writing.

Sửa lỗi sai chủ ngữ ở IELTS Writing Task 1

Đầu tiên, các bạn hãy xem qua 3 câu bên dưới.

Beef had plummeted to around 50 pounds, but broilers had doubled since the 1970s, to approximately 55 pounds per capita.

The bar graph shows the global sales (in billions of dollars) of different types of digital games between 2000 and 2006.

Mobile phone games, online games, and handheld games rose each year, leading to a significant rise in total global turnover over the 7-year period.

After day 9, Pop Parade increased dramatically and reached to over 140 thousand on day 11.

Các bạn đã nhận ra lỗi sai chưa? 

  1. Beef và broilers có thể tự plummet, double?
  2. Mobile phone games, online games and handheld games có thể rise?
  3. Pop parade có thể increased và reached?

Cụ thể, beef, broilers, mobile phone games, online games and hanheld games và Pop parade đều là những vật xác định nên chúng không thể tăng, giảm, fluctuate hay reach được mà phải là một đại lượng nào liên quan đến chúng tăng, giảm.

Nói cách khác, bạn đã chọn sai chủ ngữ và lạc đề. => Hậu quả, điểm bài viết của bạn sẽ không bao giờ cao hơn 5.5 hoặc 6.  

Vậy, cái thật sự tăng/ giảm ở đây là gì?

  1. Đó là consumption: Sự tiêu thụ beef và broilers => The amount of beef consumed by the average American had plummeted to around 50 pounds, but the consumption of broilers had doubled since the 1970s, to approximately 55 pounds per capita.
  2. Đó là sales: Doanh số bán hàng của các thể loại game => It is clear that sales of mobile phone games, online games, and handheld games rose each year, leading to a significant rise in total global turnover over the 7-year period.
  3. Đó là the number of people/visitors: Số lượng người truy cập vào website Pop parade => After day 9, Pop Parade’s visitors increased dramatically and reached to over 140 thousand on day 11.

Tips:

  • Khi bắt đầu viết bài, các bạn nên dành thời gian để xác định rõ ràng đối tượng chính mà bạn sẽ viết là gì. (thường được nêu ở tên của đồ thị đề bài)
  • Tự hỏi xem, đối tượng mà bạn chọn có thể tăng giảm hay không
  • Chỉ bắt đầu viết khi bạn chắc chắn rằng đã xác định đúng subject (đối tượng chính).

 

Kết luận

Xác định sai chủ ngữ là một lỗi sai cực kỳ cơ bản nhưng gây mất điểm nghiêm trọng cho bài viết của bạn. Lần tới khi bạn viết bài, hãy nghiên cứu kỹ xem liệu subject bạn chọn đã thật sự đúng và match yêu cầu đề bài chưa nhé.

Chúc các bạn học tốt, 

Trần Tố Linh