IELTS Writing Task 2: Bài mẫu “average life expectancy” essay

Hôm nay, cô muốn giới thiệu với các em bộ những bài mẫu IELTS Writing Task 2 bài mẫu vềchủ đề rất quen thuộc với chúng ta trong lĩnh vực xã hội và cũng là đề thi được ưa chuộng trong các kì thi IELTS Writing gần đây. Đó là chủ đề “Average life expectancy” – Tuổi thọ trung bình, với các từ vựng hay đã được in đậm và dịch nghĩa ở phần dưới, các em có thể thu thập và học tập thêm vốn từ vựng cho bản thân mình các từ vựng về học thuật nhé. Cô hy vọng những bài mẫu này sẽ cung cấp thêm cho các em ý viết bài và từ vựng cũng như những cấu trúc thành văn hay hơn nhé.
Cô chúc các em học thật tốt và đạt được band điểm mà mình mong muốn !

Bài mẫu Task 2 chủ đề Average Life Expectancy

Bài mẫu 8

In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.

It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before. Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

As people live longer and the populations of developed countries grow older, several related problems can be anticipated. The main issue is that there will obviously be more people of retirement age who will be eligible to receive a pension. The proportion of younger, working adults will be smaller, and governments will therefore receive less money in taxes in relation to the size of the population. In other words, an ageing population will mean a greater tax burden for working adults. Further pressures will include a rise in the demand for healthcare, and the fact young adults will increasingly have to look after their elderly relatives.

There are several actions that governments could take to solve the problems described above. Firstly, a simple solution would be to increase the retirement age for working adults, perhaps from 65 to 70. Nowadays, people of this age tend to be healthy enough to continue a productive working life. A second measure would be for governments to encourage immigration in order to increase the number of working adults who pay taxes. Finally, money from national budgets will need to be taken from other areas and spent on vital healthcare, accommodation and transport facilities for the rising numbers of older citizens.

In conclusion, various measures can be taken to tackle the problems that are certain to arise as the populations of countries grow older.
(265 words, band 9)


Vocabulary

  • people of retirement age who will be eligible to receive a pension:  người trong độ tuổi hưu sẽ được nhận tiền hưu trí
  • receive less money in taxes in relation to the size of the population: thu ít tiền từ thuế khi so với quy mô của dân số quốc gia
  • a greater tax burden for working adults: gánh nặng thuế lớn hơn đè lên vai người lao động
  • a rise in the demand for healthcare: sự tăng lên nhu cầu về chăm sóc sức khỏe
  • increase the retirement age for working adults: tăng độ tuổi nghỉ hưu cho người lao động
  • A second measure would be for governments: giải pháp thứ hai đề xuất dành cho chính phủ
  • money from national budgets will need to be taken from other areas and spent on:  tiền ngân sách sẽ cần lấy từ các nguồn khác và chi tiêu cho

Các em đã bao giờ thực hành một bài viết với chủ đề như thế này chưa? Dù chưa hay rồi, các em cũng đừng nên bỏ sót bất cứ một chủ đề nào nhé. Và để cho các em không bị bỡ ngỡ với các chủ đề khác trong IELTS Writing, bài chia sẻ dưới đây của cô hy vọng sẽ giúp ích được cho các em nha. Các em hãy truy cập vào và học nhé