IELTS Writing – Task 2: Các dạng đề thường gặp

Nhiều bạn, trong đó cả những bạn được điểm IELTS cao, lúc mới làm quen với bài thi IELTS writing, đã từng fail trong việc hiểu đề bài mà cụ thể nhất đó là các bạn không phân biệt được sự khác nhau giữa các dạng đề dẫn đến lạc đề. Vậy hôm nay cô trò ta cùng điểm qua những dạng đề bài thường gặp trong IELTS Writing – Task 2 nhé.

Các dạng đề IELTS Writing Task 2 thường gặp

1/ Argumentative essay:

Bao gồm 2 dạng chính:

Dạng 1:

Ví dụ: International community must act immediately to ensure all nations to reduce their consumption of fossil fuels e.g. gas and oil. To what extend do you agree or disagree? (1 ý chính được đưa ra)

Dạng 2 :

Ví dụ: Some people argue that immigrants should adopt the local culture when immigrating to a new country. An alternative view is that they can adapt to a new environment by establishing a minority community. What are your opinions? (2 ý chính trái ngược nhau được đưa ra)

Dấu hiệu nhận biết: To what extend do you agree or disagree?; what are your opinions?.

Theo đó, trong đề thi argumentative essay, bạn sẽ chọn đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến đề bài đưa ra và viết bài để bảo vệ quan điểm đó. Bên cạnh đó bạn cũng có thể chọn viết một bài neutral essay, nghĩa là không đồng ý nhưng cũng không phản đối với ý kiến được đưa ra. (Cấu trúc của một bài neutral essay sẽ được cô giới thiệu trong những bài sau).

2/ Discussion essay:

Ví dụ: Some people think success in life comes from hard work and determination. Others think money and appearance are more important. Discuss both sides and give your opinion.

Dấu hiệu nhận biết: Discuss both sides and give your own opinion; Discuss these two views and give your opinion; Discuss these two points of view and give your opinion.

Đối với dạng essay này, bạn cần giải thích được lí do tại sao người ta lại đồng ý với ý thứ nhất và ý thứ hai đồng thời nêu lên suy nghĩ của bạn về hai ý kiến trên (ví dụ bạn thích ý kiến thứ nhất và không thích ý thứ hai chẳng hạn).

Lưu ý:

1/ Chỉ nêu ý kiến cá nhân nếu trong đề bài có câu “give your opinion”, nếu không bạn sẽ bị trừ điểm rất nặng vì làm sai yêu cầu đề bài.

2/ Các bạn cũng nên lưu ý sự khác nhau giữa hai câu hỏi what are your opinions? và discuss two views and give your opinions?

Ví dụ:

Argumentative essay Discussion essay
Some people argue that immigrants should adopt the local culture when immigrating to a new country. An alternative view is that they can adapt to a new environment by establishing a minority community. What are your opinions? => Argumentative essay (2 ý kiến được đưa ra, bạn có thể chọn đồng ý/không đồng ý với ý kiến được đưa ra hoặc không đồng ý với cả 2 ý kiến). Some people think success in life comes from hard work and determination. Others think money and appearance are more important. Discuss both sides and give your opinion. => Discussion essay (2 ý kiến được đưa ra, theo yêu cầu đề bài bạn phải phân tích cả 2 ý và đưa ra ý kiến cá nhân nếu đề bài yêu cầu).

3/ Account essay:

Do account essays không có dấu hiệu nhận biết cụ thể, nên bạn cần phải đọc thật kỹ đề bài để phân biệt được đề bài bạn có thuộc dạng nào và yêu cầu bạn làm gì.

Account essay có 3 dạng chính:

Dạng 1: Problems and solutions:

Ví dụ: Many young people who leave school hold a negative attitude towards learning. Why does this happen? What are the solutions?

Ở account essay dạng 1, bạn phải tự tìm ra nguyên nhân của vấn đề/hiện tượng được nêu ra trong đề bài và đồng thời đưa ra các biện pháp giải quyết cho vấn đề đó.

Dạng 2: Cause and effect:

Ví dụ: Some findings have revealed that cities around the world are growing large. Could you outline the possible causes and predict consequences?

Dạng 2 yêu cầu bạn chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng được nêu ra trong đề bài và những ảnh hưởng/tác động của nó.

 Dạng 3: Pros and cons/ advantages and disadvantages

Ví dụ: In some countries, governments are encouraging industries and businesses to move out of the cities and into regional areas. Do you think the advantages outweigh the disadvantages? (Nêu suy nghĩ của bạn về vấn đề được nêu ra và giải thích)

Hoặc: In many countries, the proportion of older people is increasing steadily. What is the positive and negative change of this trend to the society? (Đưa ra hai mặt tốt và xấu của vấn đề)

Thường bao gồm 2 dạng chính như ví dụ nêu trên

4/ Two questions essay

Đây là dạng essay mà theo cô là khó nhất. Nó khó vì đề bài sẽ đưa ra 2 câu hỏi khác nhau và nếu không quen chúng ta sẽ không có đủ thời gian để hoàn thành bài. Đây cũng là một dạng đề rất đa dạng.

Ví dụ:

With the increasing demand for energy sources such as oil and gas, should people be looking for sources of oil and gas in remote and untouched places? Do the advantages of this outweigh the disadvantages of damaging such areas?

Hoặc:

Many people decide on a career path early in their lives and keep to it. This, they argue, leads to a more satisfying working life. To what extent do you agree with this view? What other things can people do in order to have a satisfying working life?

Tổng kết:

Dù gặp dạng bài nào đi nữa, cô cũng khuyên các bạn khi vào phòng thi, cần giữ bình tĩnh đọc kỹ đề và làm theo yêu cầu đề bài một cách cẩn thận. Tùy theo đề bài mà chúng ta sẽ viết dạng essay tương ứng. Việc luyện tập thường xuyên cũng là một điều rất cần thiết nếu bạn muốn bài viết của bạn được điểm cao.

 

Trần Tố Linh