IELTS Writing Task 2: Bài mẫu “music” essay

Tại sao phải xem bài mẫu IELTS? Đồng ý với các bạn là không nên học thuộc bài mẫu vì khối lượng bài rất nhiều bạn không thể nào học hết được và cách học rập khuôn như theo văn mẫu thì bạn sẽ không tiến bộ và chẳng thể nào tự mình viết hoàn chỉnh được. Tham khảo các bài mẫu được các band điểm cao để bạn thấy được cách thức làm bài các ideas được sắp xếp như thế nào cho hợp lý và bên cạnh đó các bạn có thể thu thập thêm từ vựng cho bản thân. Đây là cái khung sườn để bạn bắt đầu học cho chuẩn hơn là tự học theo ý mình nhưng lại không nắm bắt được và hình dung ra bài thi Writing IELTS như thế nào.
Vì thế, cô muốn giới thiệu với các bạn bộ những bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 9 của Simon với các từ vựng hay đã được in đậm và dịch nghĩa ở phần dưới. Hy vọng những bài mẫu này sẽ cung cấp thêm cho các bạn ý viết bài và từ vựng cũng như những cấu trúc thành văn hay nhé.

IELTS Writing task 2 sample: Music

Bài mẫu chủ đề “Music”

There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere nowadays?

It is true that a rich variety of musical styles can be found around the world. Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons, and I would argue that traditional music is more important than modern, international music.

Music is something that accompanies all of us throughout our lives. As children, we are taught songs by our parents and teachers as a means of learning language, or simply as a form of enjoyment. Children delight in singing with others, and it would appear that the act of singing in a group creates a connection between participants, regardless of their age. Later in life, people’s musical preferences develop, and we come to see our favourite songs as part of our life stories. Music both expresses and arouses emotions in a way that words alone cannot. In short, it is difficult to imagine life without it.

In my opinion, traditional music should be valued over the international music that has become so popular. International pop music is often catchy and fun, but it is essentially a commercial product that is marketed and sold by business people. Traditional music, by contrast, expresses the culture, customs and history of a country. Traditional styles, such as …(example)…, connect us to the past and form part of our cultural identity. It would be a real pity if pop music became so predominant that these national styles disappeared.

In conclusion, music is a necessary part of human existence, and I believe that traditional music should be given more importance than international music.

(261 words, band 9)

Vocabulary

  • accompanies all of us throughout our lives: đồng hành với cuộc sống của mỗi người chúng ta
  • a means of learning language: một cách để học ngôn ngữ
  • a form of enjoyment: một hình thức vui đùa
  • delight in: thích thú 
  • expresses and arouses emotions in a way that words alone cannot: diễn tả những cảm xúc theo cách không thể nói bằng lời
  • catchy and fun: hấp dẫn và vui nhộn
  • a commercial product that is marketed and sold by business people: một sản phẩm thương mại hóa theo thị hiếu của thị trường
  • expresses the culture, customs and history of a country: chỉ ra văn hóa, phong tục và lịch sử của một quốc gia
  • connect us to the past and form part of our cultural identity: kết nối chúng ta với quá khứ và hình thành nên nhân cách của chúng ta

Bài vừa rồi tuy ngắn gọn nhưng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn đang ôn luyện IELTS đấy nhé. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài mẫu chủ đề khác tại ieltstolinh.vn:
Bài mẫu chủ đề Môi trường https://bit.ly/2Lrta7E
Bài mẫu chủ đề Giáo dục  https://bit.ly/2NoSf3V

Chúc các bạn học tốt và thành công nhé.