IELTS Tips: Sự thật về IELTS Writing

Có giáo viên khuyên học sinh rằng viết càng nhiều càng tốt. Cô ấy tin là nếu như examiner có 1 loạt các bài band 6 trước mặt, thì họ sẽ dễ bị ấn tưởng bởi bài viết dài hơn, thì thế mà câu trả lời dài hơn thì thường được điểm cao hơn.

Sự thật về IELTS Writing

Tuy nhiên, sự thật thì:

Writing test không được xếp hạng hoặc so sánh theo cách đó. Thay vì vậy, 1 giáo viên sẽ đọc kỹ bài của từng thí sinh và đánh giá dựa trên band điểm rất rõ rang. Và số lượng từ band 6,7 cũng không bị hạn chế. Mỗi bài viết sẽ được chấm riêng biệt, và sẽ được check chéo, nên điểm số khá là đáng tin cậy.
Hơn thế nữa, viết càng dài thì nguy cơ bài viết không đạt được các tiêu chí kỳ thi IELTS đưa ra. Hướng dãn đã chỉ ra số lượng từ và thời gian cho mỗi phần.
Nên sử dụng thời gian làm gì ?

  1. Plan và tổng hợp tổ chức các ý tưởng để đảm bảo nó lien quan đến đề bài
  2. Viết câu trả lời
  3. Kiểm tra câu trả lời cho chính xác và đảm bảo không lặp lại cùng 1 ý, cùng 1 từ vựng hoặc cấu trúc.

Chúc các em học tốt,

Trần Tố Linh