Link 15 videos hướng dẫn làm bài của British Council

Hôm nay cô xin giới thiệu các bạn link 15 videos chính thống từ British Council – một trong hai tổ chức được quyền tổ chức thi Ielts tại Việt Nam.

Link 15 videos hướng dẫn làm bài của British Council

Chúc các bạn học tốt nhé!

 • IELTS Writing Task 1 things you must do:  bit.ly/2dl77Dn
 • IELTS Writing Vocabulary:  bit.ly/2MY0aFO
 • IELTS Writing Grammar:ly/2tuPUwP
 • Journey to IELTS – Writing test: bit.ly/2d2nKl4
 • IELTS preparation: Power Writing for IELTS Task 2 Writing:  bit.ly/1MtmVid
 • IELTS Vocabulary – Improve English & prepare for IELTS Writing:  bit.ly/2K80xQh
 • Improve English for the IELTS Speaking test:ly/2dv2Jkd
 • Improve English for the IELTS Speaking test : Grammar:ly/2cEoqwz
 • Improve English for the IELTS Speaking test : Pronunciation:ly/1IVZy8N
 • Improve English for the IELTS Speaking test : Fluency and Coherence:  bit.ly/2da4sJz
 • IELTS Speaking: Improve English & prepare for IELTS – Vocabulary:ly/2da5uW6
 • Journey to IELTS – Reading test:ly/2dl8bYf
 • IELTS Reading:  ly/2da4BwB
 • IELTS Listening:ly/1iS6NZI
 • Journey to IELTS – Listening test:ly/2dj2For