IELTS Book: Sách hay luyện IELTS Speaking

IELTS Mat Clark. Một quyển sách không thể cho những bạn đang muốn nâng cao điểm IELTS Speaking.

Matt Clark IELTS Speaking

 

Nếu các bạn cần tìm hiểu thêm thông tin của sách hoặc sở hữu nó, thì vui lòng inbox Fanpage IELTS Tố Linh nhé bạn.

 

 

 

Trần Tố Linh