IELTS Book: Sách How to write at a 9 level

Hello các em, hôm nay cô lại tiếp tục chia sẻ hai quyển sách luyện IELTS Writing đến các em, hai quyển sách mang tên:  “How to write at a 9 level” một quyển cho task 1 và một cho task 2 của examiner Ryan T.Higgins. Tuy tựa sách là how to write at a 9 level, nhưng quyển sách cũng đề cập đến những kiến thức căn bản nhất như định nghĩa topic sentence, thesis statement, cách viết các dạng bài phổ biến đến hướng dẫn làm sao để ghi điểm trong bài viết. Sách thích hợp dành cho mọi trình độ nhé.

How to write at a 9 level

Link: DOWNLOAD

Chúc các em học tốt,

Trần Tố Linh