Bài mẫu IELTS Writing

IELTS Writing Task 2-  Discussion Essays band  9.0

IELTS Writing Task 2- Discussion Essays band 9.0

 Chào các bạn, hôm nay Tố Linh xin gửi tới các bạn một series các bài mẫu cho dạng bài Discussion và đều band 9 nhé. Many governments think that economic progress is their most important goal. Some people, however, think that other types of progress are equally important for a country. Discuss both these views and give your own opinion. People have different views about how governments should measure  their countries’ progress. While economic progress is of course essential,  I agree with those who believe that other measures of progress…

IELTS Writing task 1: Bài mẫu band 9 với nhận xét của examiner

IELTS Writing task 1: Bài mẫu band 9 với nhận xét của examiner

Tài liệu nóng phỏng tay luôn nè, vừa bài mẫu band 9 chuẩn mực cho những đề writing task 1 khó nhằn, vừa có nhận xét và chấm điểm của examiner, giúp các bạn có tư liệu tham khảo cách hành văn và miêu tả đồng thời biết được cái nào ăn điểm cao trong task 1 và tại sao bài mẫu lại được band 9. Tham khảo bài mẫu luôn là một cách học rất thông minh, có thể học hỏi các cụm từ cực hay và những cấu…

IELTS Writing Task 2: Education & Schooling

IELTS Writing Task 2: Education & Schooling

Sau bài mẫu cho chủ đề Work and Career lần trước, thì lần này cô chia sẻ cho các em giới thiệu sơ lược về chủ đề Education and Schooling cho đề thi Writing task 2, cùng với bài mẫu band 9 và các từ vựng, collocation cực hay của bài viết cũng được phân tích và giới thiệu. Với chủ đề Education and schooling bao gồm các câu hỏi về phương pháp dạy học và học tập, nguồn tài liệu, tài nguyên học tập, về các bài thi và…

Sơ đồ tìm đến trung tâm luyện thi IELTS Tố Linh nhé