cambridge ielts

Ơn giời! 140 synonyms trong CAM 8 đây rồi!

XÁCH CAM LÊN VÀ HỌC (PART 3) Nay cô thân gửi các em những từ có nghĩa tương đồng nhau rất hữu ích trong cuốn Cam 8 thần thánh, nó sẽ giúp các em trau dồi kỹ năng paraphrase điêu luyện hơn, làm reading tăng band vù vù nhé, bên cạnh đó còn thoả sức mà chem. gió writing task 2 nha~ Chúc các em học tốt nè^^   Cambridge 8 TEST 1 devise=formulate=invent=create=come up with=make up=conceive=coin=dream up v. civil=municipal=metropolitan adj weather=meteorological=climate=condition n. categorize=class / type=sort=classify=be grouped=grade v alter=change=revise=make changes v….

Tổng hợp 460 SYNONYMS trong bộ CAM huyền thoại

Qua thời gian, bộ sách huyền thoại này vẫn chứng tỏ sức sống bền bỉ của nó .Hầu hết mọi sĩ tử thi IELTS đều không-thể-không-biết đến bộ Cambridge IELTS bởi vì những bộ đề trong đó được thiết kế sát với đề thi thật nhất và hiếm có bộ sách nào khác có thể bắt chước giống “y chang” những mẹo đánh đố trong bộ CAM huyền thoại này. Do đó, hôm nay cô thân gửi các em 460 từ đồng nghĩa từ CAM 4=>CAM 6 để giúp các…

Sơ đồ tìm đến trung tâm luyện thi IELTS Tố Linh nhé