Đề thi IELTS

Đề thi đủ 4 phần của ngày 2/4/2016

Mời các bạn xem qua đề thi của cả 4 phần được học sinh mình báo về ngày 2/4/2016. Các bạn cho ý kiến xem đề này thế nào nhé. I – Writing Task 1: 3 pie charts The percentage of attendance to three courses, namely sciences, sport and health, and arts in a college in 2010 Task 2: It is impossible to help all people in the world, so governments should only focus on people in their own countries. To what extent do you agree or disagree? II – Speaking Part 1:…

Sơ đồ tìm đến trung tâm luyện thi IELTS Tố Linh nhé