IELTS Speaking part 1

Tổng hợp trọn bộ câu hỏi Speaking part 1 (part A)

Tổng hợp trọn bộ câu hỏi Speaking part 1 (part A)

Học IELTS Speaking mà chỉ lo chăm chăm vào các bộ đề nói IELTS part 2 và part 3 thì không ổn đâu nhé! Part 1 là phần hỏi về những câu hỏi cá nhân của speaking có lẽ bị “bơ” bởi nhiều bạn do nó khá dễ, không cần trả lời dài và phức tạp, tuy nhiên nó vẫn là 1 phần quan trọng do nó thiên về tiếng anh giao tiếp và là phần đầu tiên trong phần thi speaking. Câu hỏi speaking part 1 khá là ngẫu…

Sơ đồ tìm đến trung tâm luyện thi IELTS Tố Linh nhé