Phương pháp học từ vựng

IELTS Tips: Tips học từ vựng

IELTS Tips: Tips học từ vựng   Nguồn: Cambridge.org Dịch bởi Trần Tố Linh   Sau khi đạt được ngưỡng 2,000 từ trở lên – đủ để giáo tiêp cơ bản trôi chảy thì việc học từ vựng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Các khóa học thì có thể giúp học sinh học 2,000 từ này 1 cách dễ dàng và không mấy đau thương. Tuy nhiên, sau 2,000 từ, khó có giáo viên nào có thể dạy học sinh ĐỦ từ vựng ( vì có lẽ không…

Sơ đồ tìm đến trung tâm luyện thi IELTS Tố Linh nhé