Tips học từ vựng

IELTS Tips: Tổng hợp các nguồn và tips học IELTS vocabulary hiệu quả

Học từ vựng là việc không thể thiếu đối với những bạn chuẩn bị, bắt đầu hay đang ôn luyện IELTS. Từ vựng ảnh hưởng rất nhiều đến điểm số của cả 4 phần thi, tuy nhiên để đạt điểm 6+ cho bài thi IELTS, số lượng từ vựng phải học là khá lớn: gần 1000 từ academic, các từ transitions, connectives, coordinators, từ vựng liên quan đến line graphs, trạng từ miêu tả biểu đồ, các từ vựng thuộc các chủ đề cụ thể như education, technology, health,… chưa kể đến…

Sơ đồ tìm đến trung tâm luyện thi IELTS Tố Linh nhé