Template, Cấu Trúc & Cách Làm Bài Writing Task 2 IELTS

Các dạng bài trong phần Writing Task 2 rất đa dạng và phong phú và đòi hỏi nhiều yêu cầu khác nhau. Làm thế nào để viết một bài IELTS Writing Task 2 chuẩn? Phần lớn rất nhiều bạn lo ngại về vấn đề này khi làm bài thi IELTS Writing, đa số các bạn đều đọc xong đề bài essay là cầm bút và viết tất cả các ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu. Khi mắc phải những chỗ thiếu ý, thiếu cách diễn đạt, các bạn sẽ trở nên lo lắng và chính điều đó sẽ làm các bạn không kịp giờ khi làm Task này. Thậm chí khi thấy bài viết của mình quá ổn vì dường như nó giống  với một đề nào đó bài mà các bạn đã gặp qua và đã viết, nhưng kết quả bài thi lại không như bạn mong đợi… Chính vì thế, hôm nay  cô Tố Linh xin chia sẻ tới các bạn 1 bài viết tổng hợp đầy đủ về  cách viết các dạng bài writing task 2, bao gồm agree or disagree, discussion essay, và các dạng khác để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về phần này các bạn nhé.

Tổng hợp các dạng bài IELTS Writing task 2

Các dạng bài trong IELTS Writing Task 2

1. Agree or disagree essay

Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau:

 • To what extend do you agree or disagree?
 • What is your opinion on this?

Cách làm bài như sau:

 • Completely Agree/ Disagree: Viết 2 đoạn để chứng minh Agree/Disagree hoàn toàn,
 • Neutral: Đoạn 1 viết Agree, đoạn còn lại viết Disagree

Introduction:Paraphrase lại đề bài (1 – 2 câu). X has been a controversial issue. People have different views about…/ While some people believe…, others claim…
Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài – các em hoàn toàn đồng ý/không đồng ý hoặc một phần đồng ý với ý kiến được đưa ra, 1 câu.
1. Agree: Personal, I agree that…
2. Disagree: Many people argue that…. However I believe that…
3. Neutral: To a certain extent I agree that… However, I also believe that…

Body Conclusion
 • On the one hand… On the other hand…
 • Firstly/Secondly/Thirdly
 • Paraphrase lại thesis statement.
 • Cụm từ nên dùng: In short/ In summary/ In conclusion

2. Discursive essay

Khác với argumentative essay, một bài discursive essay yêu cầu người viết phải thảo luận một vấn đề được đưa ra từ nhiều chiều khác nhau.
Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau

 • Discuss both sides
 • Discuss these two views and give your opinion

Cách làm: Nêu thêm ý kiến cá nhân nếu có “give your opinion”, nếu không có thì tuyệt đối chỉ nêu ý kiến khách quan

Introduction
Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu giống Argumentative essay
Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

 1. Nêu quan điểm cá nhân: While it can be argued that (view A), I believe that (view B)
 2. Không nêu quan điểm cá nhân: This essay will examine both views
Body Conclusion
Mẫu câu khuyên dùng: On the one hand… On the other hand… Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài đối với dạng nêu quan điểm cá nhân – “In conclusion, (view A)…, but (view B)…”

3. Problems and Solutions

Cách nhận biết: Đề bài nêu ra một hiện tượng, yêu cầu phân tích hậu quả và giải pháp

Introduction: Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu.
It is true that… Although there are undoubtedly some problems | negative consequences/effects of this trend, measures can be taken to mitigate these potential consequences/problems

Body
Paragraph 1: Problems

 •  The main/first/most obvious/most apparent/most noteworthy/most important | issue/problem/matter.
 • Another problem/pressure | Additional problem(s) | What is of equal seriousness/importance is….

Paragraph 2: Solutions
There are several actions that could be taken to eradicate the problems described above. Firstly, a simple solution would be… . A second measure would be…

Conclusion: Phần kết bài trong bài essay bạn chỉ cần viết trong 1 câu duy nhất để tóm tắt lại vấn đề và cách giải quyết đã nêu ra trước đó.

Luyện viết IELTS như thế nào? Sau khi coi 1 loạt phương pháp làm bài rồi, đã tới lúc các bạn đọc bài mẫu để xem  ” thực chiến” các sĩ tử IELTS cần phải viết bài như thế nào nhé :

Hoặc có thể bạn học theo các chùm chủ đề nhé

Cô chúc các bạn ôn luyện thật tốt và đạt được band điểm mình mong muốn nhé.