Trọn bộ Hướng dẫn Writing Task 1 Từ A đến Z

Xin chào các bạn, hôm nay Tố Linh sẽ giới thiệu tới các bạn những tại liệu Writing task 1 hay nhất chất nhất nhé!

Tài liệu cho Writing Task 1

I. IELTS ADVANTAGE WRITING SKILLS

IELTS Examiner tập trung chủ yếu vào 4 điều, và cuốn sách này được thiết kế để giúp thí sinh luyện IELTS ở mỗi điều đó.

 • Grammar: Cung cấp cấu trúc ngữ pháp phức tạp, chính xác ( ví dụ: cấu trúc câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, các cụm noun phrases,…)
 • Vocabulary: Academic words, collocations,…
 • Organization: Hướng dẫn viết bài IELTS Writing Task 1 + 2 rõ ràng, dễ hiểu.
 • Ideas & Arguments: Giúp phát triển ý tưởng để trả lời cho các câu hỏi trong task 1 và task 2.

Cuốn sách được chia thành 9 units.

( Units 1-6 tập trung vào các bài academic essays trong IELTS Writing Task 2; Units 7-9 tập trung hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 bao gồm: lines, graphs, table, diagram, etc).

Units 1-4 Advantages and disadvantages essays.
Units 2-5: problem and solution essays.
Units 3 và 6: opinion essays.
Unit 7: Hướng dẫn cách viết các đoạn với các xu hướng trong IELTS Writing Task 1 ( changes over time).
Unit 8: Hướng dẫn cách mô tả graphs và charts và so sánh các số liệu.
Unit 9: Hướng dẫn làm thế nào để mô tả và viết dạng processes và maps.

Điểm nổi bật của cuốn sách:

 1. Cuốn sách chứa đựng nội dung rất hay về cách sử dụng đa dạng phong cách viết.
 2. Bài tập IELTS Grammar
 3. Academic vocabulary for IELTS Writing
 4. Academic Collocations giúp người học đạt band 7.0+
 5. Model essays/ answers.
 6. Exam skills & tips
 7. Check & challenge

II. Preparing for the IELTS test with Holmesglen Institute of TAFE

Ưu điểm của bộ tài liệu này:

 1. Hướng dẫn cụ thể từng dạng đề một trong Writing task 1.
 2. Trình bày ngắn gọn, dễ hiểu.
 3. Hướng dẫn đặt câu hỏi khi làm bài cụ thể, chi tiết.
 4. Ví dụ cho từng dạng bài đầy đủ, dễ hiểu.
 5. Hướng dẫn sử dụng rất nhiều từ ghi điểm trong writing task 1.

III. IELTS Writing Task 1 Simon

Điểm nổi bật của bộ sách:

 1. Thầy Simon chia sẻ cho các bạn tips cực hay trong Writing task 1.
 2. Có bài tập cho người đọc.
 3. Đề và bài mẫu rõ ràng,.
 4. Mỗi dạng bài thầy đều có một phần chia sẻ tips riêng.
 5. Bài mẫu rất nhiều, đa dạng cho bạn đọc tham khảo

Download tại: đây