IELTS Book: Sách học vocabulary cho IELTS

Xin giới thiệu đến các bạn quyển sách học IELTS Vocabulary của Collins. Hỗ trợ và bổ sung từ vựng cho các bạn theo từng chùm chủ đề lớn và đề bài trong IELTS.

Collins Vocabulary for IELTS

Sách có đi kèm CD nhé.

Link: DOWNLOAD

Chúc các bạn học tốt,

Trần Tố Linh

Giảng viên IELTS Bình Thạnh