6 cách so sánh giống nhau

Thông thường các bạn thường được chia sẻ thông tin về cách so sánh dữ liệu khác nhau trong Writing task 1, có rất nhiều cách khác nhau để các bạn so sánh. Tuy nhiên, có bao giờ các bạn thử so sánh giống nhau các bạn sẽ so sánh như thế nào chưa ? các bạn có bao nhiêu cách để so sánh giống nhau nào ?

Hôm nay cô sẽ cung cấp thêm cho các bạn 6 cách để so sánh sự giống nhau trong Ielts được chia sẻ bởi cô Emma nhé.