Bí kíp phá đảo IELTS với Fluency markers

Thật là khổ sở để học Speaking IELTS phải không nào các bạn? Với một phần thi IELTS Speaking nhưng biết bao nhiêu thứ phải chuẩn bị chỉ cho phần thi vỏn vẹn chỉ hơn 10 phút thôi. Vì phần thi Speaking đòi hỏi các bạn kĩ năng phản xạ và yêu cầu về các thông tin nên cách diễn đạt bài Speaking trong IELTS phải mạch lạc, chi tiết và có liên kết chứ không thể nào trả lời ngắn gọn như khi chúng ta giao tiếp hằng ngày được. Chính vì thế, hôm nay cô Linh xin chia sẻ bí kíp “ Speaking Smoothy with fluency markers” phá đảo thành công IELTS SPEAKING cho các bạn. Hy vọng với bí kíp này các bạn có thể áp dụng để “chém gió xuyên lục địa”, nhanh chóng thực hiện bài nói IELTS mượt như người bản xứ và đương nhiên ăn điểm nhiều hơn trong phần thi IELTS của mình rồi!

Fluency markers
Fluency markers for IELTS speaking

Common “Fluency markers” in IELTS Speaking

To be honest/Honestly/ I’m afraid: Thật lòng mà nói/ Tôi sợ là
(used to show you are not proud of what you will say or give negative responses)
Ex: To be honest, I’m really like swimming.
Honestly, I’m not a big fan of chocolate.
I’m afraid, 
I’m not good at dancing.

Fortunately/Unfortunately:  Rất may là/Không may là
(used to signal a positive or negative situation)
Ex: I remember it rained heavily that day. Unfortunately, I didn’t bring my umbrella.
Fortunately, by the end of the summer my favourite band will play a concert in HCMC.

Actually/ In fact/ As a matter of fact: thực tế là
(used to express specific ideas or details)
Ex: I think Maroon 5 is really cool. In fact, I saw them in a concert last year.
Well, As a matter of fact, I heard he’s still going out with Julie.

However/ But: Tuy nhiên
(used to signal a different idea or opinion)
Ex:Going to the beach is interesting. However,  I would rather explore a big city.

I suppose/ I guess: Tôi đoán là
(Used to say something is true although you are uncertain about it)
Ex: I guess/ I suppose  people watch TV because it is affordable and relaxing.

Supposedly/ Supposed to be/ I’ve heard that/ Some people say that:  Người ta nói là
(used to express what you heard to be true, but do not know yourself
Ex: Vietnamese food is supposed to be delicious.
I’ve heard that Vietnamese food is delicious.

What I mean is/ I mean: Tôi nghĩ là
(used to clarify what was just said or say it in different words)
Ex: I wasn’t at all what I expected. I mean, I thought I knew a lot of about the culture and the food, but it was so different being there.

Sample questions and answers in IELTS Speaking

Q: Do you like reading?
A: Well, to be honest, I am not much of a bookworm. I mean, sometimes I am just crazy about reading something and could spend almost a day reading a book or a  novel. However, in fact, there was also times when I just didn’t do any reading at all for even a couple of months.

Q: How often do you have dinner with your friends?
A: Honestly, not very often, I would love to be able to meet them more often, but, I guess we’re all too busy. Actually, I’ve heard that there is a good restaurant that just opened near my house. I should ask them to meet me there soon.

Ngoài bài viết ngày hôm nay, Linh đã tổng hợp các nguồn học Speaking tại bài viết Luyện IELS Speaking ở đâu?, đây là các trang học nói online rất có ích, các bạn hãy dành một phần thời gian tự học Speaking của mình cho các trang web Linh giới thiệu nhé!