IELTS Writing: Cấu trúc của 1 bài viết task 1

Nguồn: ielts-simon.com

Chỉnh sửa: Trần Tố Linh

Nằm trong chuỗi bài luyện thi IELTS của cô Tố Linh, hôm nay cô giới thiệu với các em cấu trúc (nên có) của một bài report task 1. Một bài viết không chỉ cần có nội dung hay nhưng cách trình bày hợp lý cũng sẽ là một điểm cộng trong bài thi IELTS Writing.

Cấu trúc của 1 bài IELTS Writing Task 1

Cấu trúc bài viết ielts writing task 1 luôn gồm 4 phần:

1. Introduction: Chỉ đơn thuần là một, câu paraphrase lại đề bài và một câu nhận xét chung.

2. Summary of main points: Đối với loại bài này các em hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh để thấy được tất cả các đường, các cột đã thay đổi như thế nào từ khi bắt đầu đến khi kết thúc của giai đoạn. (i.e from the first year to the last). Về phần từ vựng, các em nên sử dụng synonym, antonym, và các cụm từ thể hiện xu hướng khác nhau để tránh tình trạng lập từ trong writing. Phần nội dung: tất cả các đường trong biểu đồ có một xu hướng chung nào không???? (i.e an overall increase). Lời khuyên là không nên đưa những con số vào đoạn summary này mà hãy chỉ đưa ra những thông tin chung và nổi bật nhất như “overall change”, “highest” và “lowest”….

3. 2 đoạn detail paragraphs: Với hai đoạn này hãy bắt đầu miêu tả những thông tin chi tiết hơn với sự so sánh giữa các đường, các cột.

Sau đây cô gửi đến các em một bài Ielts writing task 1 của thầy Simon đã áp dụng các kiến thức trong bài học ngày hôm nay, các em tham khảo nhé.

The line graph compares the percentage of people in three countries who used the Internet between 1999 and 2009. (Paraphrase lại đề bài). It is clear that the proportion of the population who used the Internet increased in each country over the period shown. (Nhận xét)

Overall, a much larger percentage of Canadians and Americans had access to the Internet in comparison with Mexicans, and Canada experienced the fastest growth in Internet usage. (Summary of main points)

In 1999, the proportion of people using the Internet in the USA was about 20%. The figures for Canada and Mexico were lower, at about 10% and 5% respectively. In 2005, Internet usage in both the USA and Canada rose to around 70%of the population, while the figure for Mexico reached just over 25%. (Detail paragraph 1)

By 2009, the percentage of Internet users was highest in Canada. Almost 100% of Canadians used the Internet, compared to about 80% of Americans and only 40% of Mexicans. (Detail paragraph 2)

 

Chúc các em học tốt,

Trần Tố Linh

Giảng viên IELTS tại Bình Thạnh