IELTS Book: Succeed in IELTS speaking

Hôm nay cô chia sẽ một cuốn sách luyện IELTS Speaking cho những bạn tự học tại nhà nhé.

Cuốn sách này dành cho những bạn thi Academic lẫn General.

Điểm đặc biệt của cuốn sách là cung cấp không chỉ từ vựng cho từng chủ đề mà còn hướng dẫn chi tiết cách trả lời câu hỏi sao cho hiệu quả và ghi điểm.

Suceed in IELTS Speaking

Link: DOWNLOAD

Chúc các bạn học tốt,

Trần Tố Linh