IELTS Grammar

IELTS Grammar: Ứng dụng Synonym paraphrase trong IELTS Writing

IELTS Grammar: Ứng dụng Synonym paraphrase trong IELTS Writing

Trong IELTS Writing, paraphrase là một trong những kỹ năng quan trọng nhất vì nó góp phần quyết định điểm vocabulary cho bài viết của các em. Đây cũng là một trong những kỹ năng khó nhất vì nó đòi hỏi chúng ta một vốn từ vựng lớn bên cạnh việc phải hiểu rõ cách dùng từng từ mà ta viết ra, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây mất điểm vocabulary.

Cấu trúc compound, complex và compound – complex sentence

Cấu trúc compound, complex và compound – complex sentence

Hello các em, ngoài simple sentence, cấu trúc “compound sentence, complex sentence và compound – complex sentence” là 2 loại câu cực kỳ căn bản và được xem là một trong những ngữ pháp thông dụng cho IELTS Writing và Speaking mà các bạn muốn đạt điểm cao bắt buộc phải thuần thục cách sử dụng.  Với bài viết hôm nay, nắm được hai loại câu này rồi thì các em chắc chắn sẽ rất thích thú và nghiễm nhiên sẽ cho chúng vào ngay danh sách các cấu trúc…

IELTS Grammar: Cách sử dụng dấu phẩy trong Writing

IELTS Grammar: Cách sử dụng dấu phẩy trong Writing

Đến với series về dấu câu trong IELTS Writing hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng dấu phẩy “,” sao cho thật tinh tế để giám khảo cũng gật gù cho các em điểm cao trong phần thi IELTS WRITING nhé. Các em nên nhớ dấu phẩy tuy chỉ là chỉ là điểm nhỏ nhưng lại giúp các em chiếm cảm tình của Examiner trong bài viết và dễ dàng biến dấu câu ấy trở thành ngữ pháp hạ gục IELTS trong chớp mắt thôi đó! Những…

IELTS Grammar: Mệnh đề quan hệ rút gọn

IELTS Grammar: Mệnh đề quan hệ rút gọn

Cô xin giới thiệu với các bạn một trong những chủ điểm ngữ pháp IELTS “chất khỏi bàn” bắt buộc phải biết để đạt band 6.5+, đó là mệnh đề quan hệ rút gọn. Mệnh đề rút gọn (thể rút gọn của mệnh đề quan hệ/mệnh đề tính ngữ – adj clause) là một trong những cấu trúc ngữ pháp IELTS tuy thông dụng nhưng vô cùng độc đáo, nó giúp các bạn tránh được sự đơn điệu khi lập lại mệnh đề quan hệ (relative clause) một cách liên tục, qua…