CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS NGHIÊM KHẮC

01

Giới thiệu tổng quát về hình thức và cách làm bài thi IELTS

02

Phát triển vốn từ vừng với nhiều chủ đề đa dạng và phong phú

03

Luyện tập bộ đề thi cập nhật nhất theo năm.

04

Xây dựng chiến lược làm bài thi toàn diện và chuyên sâu

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PRONUNCIATION

Lớp học tập trung chương trình học phát âm dành cho các bạn luyện thi IELTS. Chương trình tập trung vào các âm thường sai bởi người Việt, các kỹ thuật quan trọng để tăng tốc độ nói. Lớp phát âm phù hợp với các bạn thuộc mọi trình độ. Lớp học kết hợp với Pre-IELTS hoặc IELTS Intensive để giúp nâng điểm IELTS Speaking nhanh hơn cho học viên. Lớp học cũng phù hợp với các bạn muốn củng cố phát âm để có thể giao tiếp tốt hơn.

20hrs/ course    Target: Everyone  Course fee: 2.500.000

PRE IELTS

Khoá Pre-IELTS giới thiệu tổng quan về hình thức thi và hoàn thiện kiến thức nền tảng cho học viên. Lớp học tập trung vào phát triển phản xạ nói, củng cố nền ngữ pháp và luyện đề thi thật ở mức sơ cấp và trung cấp

Lớp học có hỗ trợ 1-1 và theo nhóm từ tutor.

Pre-IELTS (S-W) 40hrs/ course    Target: 5.0 -5.5  Course fee: 4.500.000
Pre-IELTS (R-L) 30hrs/ course    Target: 5.0 -5.5  Course fee: 3.700.000

IELTS INTENSIVE

Khóa học IELTS Intensive là lớp luyện thi IELTS, tập trung chính vào luyện tập giải đề, hoàn thiện phương pháp làm bài luyện thi IELTS, xây dựng tư duy ngôn ngữ cho học viên ( bao gồm tư duy phân tích đề, tư duy lựa chọn từ vựng). Lớp tập trung 2 kỹ năng chính, Writing và Speaking. Với Reading và Listening, giáo viên có hỗ trợ phương pháp học để tự luyện tại nhà. Lớp học có hỗ trợ 1-1 từ các tutor.

Intensive (S-W) 66hrs/ Course Target: 6.5+ Course fee: 7.200.000
Intensive (R-L) 30hrs/ Course Target: 6.5+ Course fee: 3.700.000

LUYỆN ĐỀ

Chương trình luyện đề online với các package chữa bài sau khóa, nhằm giúp học viên áp dụng các kiến thức đã học vào bài viết một cách nhuần nhuyễn trước khi đi thi

10 essays/ 1 package      Target: 6.5+ Course fee: 3.000.0000

ieltsclass

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin


[recaptcha]

Sơ đồ tìm đến trung tâm luyện thi IELTS Tố Linh nhé