IELTS Reading

IELTS Reading: Bài tập luyện thi IELTS Reading 2

IELTS Reading: Bài tập luyện thi IELTS Reading 2

Bài tập luyện thi IELTS Reading 2

Visual Symbols and the Blind

Part 1
From a number of recent studies, it has become clear that blind people can appreciate the use of outlines and perspectives to describe the arrangement of objects and other surfaces in space. Bài tập luyện IELTS 2But pictures are more than literal representations.

IELTS Reading: Bài tập luyện thi IELTS Reading 1

IELTS Reading: Bài tập luyện thi IELTS Reading 1

Bài tập luyện thi IELTS Reading 1:

Population Viability Analysis

Part A
To make political decisions about the extent and type of forestry in a region it is important to understand the consequences of those decisions. One tool for assessing the impact of forestry on the ecosystem is population viability analysis (PVA).

IELTS Reading: Hướng dẫn hoàn thành đoạn văn summary

IELTS Reading: Hướng dẫn hoàn thành đoạn văn summary

Trong IELTS reading, điền từ vào đoạn văn summary là một dạng câu hỏi khá “khoai” không chỉ với những bạn mới học IELTS mà kể cả những bạn đã học lâu. Nó đòi hỏi bạn phải nhận biết được đoạn văn summary là ý chính của đoạn văn nào trong bài đọc, bên cạnh đó còn đòi bạn phải có một vốn từ vựng khá để có thể nhận biết được

IELTS Tips: Vấn đề về thời gian trong reading

IELTS Tips: Vấn đề về thời gian trong reading

Trong IELTS, thời gian là kẻ thù lớn nhất của bạn, đặc biệt là trong phần thi writing và reading. Writing cô sẽ nói trong những bài sau, còn về reading có rất nhiều cách để có thể hoàn thành bài thi đúng thời gian nhưng vẫn đạt điểm cao.

IELTS Tips: Cải thiện kỹ năng đọc hiểu IELTS

IELTS Tips: Cải thiện kỹ năng đọc hiểu IELTS

Đây là 6 lời khuyên của thầy Simon dành cho những bạn muốn cải thiện kỹ năng đọc hiểu trong quá trình học thi IELTS của mình: Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng đọc hiểu, việc đầu tiên là bạn nên đọc thật nhiều vào. Không có bất cứ một con đường tắt hay phương pháp bí mật nào cả. Bạn chỉ có thể cải thiện kỹ năng đọc hiểu nếu dành thời gian để luyện tập nó thật chăm chỉ. Bất cứ tài liệu nào bạn đọc bằng…