IELTW Writing – Task 1: Hướng dẫn viết dạng đề table

Hello các em, trong IELTS task 1, các em có thể gặp phải dạng bảng số liệu (table) mang nhiều thông tin và số liệu khác nhau như ví dụ bên dưới.

Không ít bạn gặp trở ngại để có thể viết được một bài report vừa đảm bảo về số lượng (nằm trong giới hạn từ cho phép) vừa đảm bảo về chất lượng (grammar, cohesion, vocabulary, etc.). Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cách viết dạng bài trên nhé.

 

Table chart

Cấu trúc

Vẫn tuân theo cấu trúc một bài report 4 phần như page đã từng chia sẻ với các bạn trước đây, theo đó:

Phần mở bài: Chỉ dùng để giới thiệu nội dung chính của bảng số liệu và không nên kèm theo số liệu chi tiết (1 – 2 câu)

Phần tổng quát: Dùng để nêu lên các xu hướng chính, xu hướng chung của bảng số liệu. Phần tổng quát mang nội dung đào sâu hơn so với phần mở bài nhưng lại không bao gồm các số liệu chi tiết. (2 – 3 câu)

Phần chi tiết 1:

Ở phần này các bạn bắt đầu sử dụng các số liệu chi tiết để so sánh. Một cách cụ thể, ở phần chi tiết 1, các bạn hãy so sánh số hiệu lớn nhất và số liệu lớn nhì với nhau nhằm tìm ra sự khác nhau hoặc giống nhau giữa chúng.

Phần chi tiết 2:

So sánh các số liệu còn lại (vẫn dùng số liệu chi tiết).

Bài mẫu

The table below shows changes in the numbers of residents cycling to work in different areas of the UK between 2001 and 2011.

The table compares the numbers of people who cycled to work in twelve areas of the UK in the years 2001 and 2011. (Phần mở bài)

Overall, the number of UK commuters who traveled to work by bicycle rose considerably over the 10-year period. Inner London had by far the highest number of cycling commuters in both years. (Phần tổng quát)

In 2001, well over 43 thousand residents of inner London commuted by bicycle, and this figure rose to more than 106 thousand in 2011, an increase of 144%. By contrast, although outer London had the second highest number of cycling commuters in each year, the percentage change, at only 45%, was the lowest of the twelve areas shown in the table. (Phần chi tiết 1)

Brighton and Hove saw the second biggest increase (109%) in the number of residents cycling to work, but Bristol was the UK’s second city in terms of total numbers of cycling commuters, with 8,108 in 2001 and 15,768 in 2011. Figures for the other eight areas were below 10 thousand marks in both years. (Phần chi tiết 2)

(172 words, band 9)

 

Trần Tố Linh

Giảng viên IELTS tại Bình Thạnh