IELTS Writing – Task 1: Hướng dẫn Solution Diagram topics

Cô muốn hướng dẫn với các em về Solution Diagram với các từ vựng hay đã được in đậm và dịch nghĩa ở phần dưới. Hy vọng những bài mẫu này sẽ cung cấp thêm cho các em ý viết bài và từ vựng cũng như những cấu trúc thành văn hay nhé.

Hướng dẫn làm dạng bài Solution Diagram 

Phân tích:

1/ Diagram là gì?

Diagram được dùng để phát thảo một quy trình làm việc/thực hiện hoặc một phương pháp cũng như cấu trúc của một vật xác định nào đó. Ví dụ chúng ta có diagram quy trình tái chế xử lý rác, hay điển hình là ví dụ bên trên. Trong IELTS, chúng ta có 2 dạng diagram chính: 1/ là process/circle diagram và 2/ là dạng chúng ta có ở trên (mình tạm gọi nó là solution diagram).

2/ Cách làm bài dạng diagram?

Tùy theo đề bài mà chúng ta sẽ có các cách làm bài khác nhau; trong nội dung bài này, mình chỉ phân tích dạng solution diagram thôi, còn process/circle diagram mình xin chia sẻ vào một bài khác.

Vậy chúng ta nên làm gì khi gặp dạng solution diagram này?

 1. Quan sát kỹ diagram của đề bài và tìm điểm khác nhau và giống nhau giữa chúng. Ví dụ: Dựa trên ví dụ đầu bài ta có
  1. Sự giống nhau: Nhà được xây trên cọc (stilts)
  2. Sự khác nhau: Có stopbank và không có stopbank
 2. Phân tích sự khác và giống nhau đó.
 3. Sắp xếp bài phân tích theo cấu trúc chung 4 phần như sau:
  1. Phần mở bài: Giới thiệu nội dung chính của diagram (1 câu)
  2. Phần so sánh chung: Nêu lên sơ lượt sự giống nhau và khác nhau giữa hai giải pháp (không quá 3 câu)
  3. Phần chi tiết 1: Phân tích chi tiết giải pháp 1 (giải pháp 1 gồm có những vấn đề gì? và thường không quá 5 câu)
  4. Phần chi tiết 2: Phân tích chi tiết giải pháp 2 (Giải pháp 2 như thế nào? gồm những vấn đề gì? và thường không quá 5 câu.

Lưu ý: 1/ Bạn chỉ phân tích những gì bạn thấy và được liệt kê trong đề, đừng ngẫu hứng sáng tác thêm nhé.

            2/ Khác với các dạng đồ thị khác, với diagram (cả solution lẫn process) chúng ta không dùng thì quá khứ mà dùng thì hiện tại để viết.

Bài mẫu

The diagrams compare two different methods of defence for homes which are at risk of being flooded. (Câu đầu bài này bạn phải nêu khái quát được nội dung chính bạn sắp viết, ở đây là hai phương pháp dùng để bảo vệ nhà chống bị lụt. Chúng ta có các cụm từ the diagrams compare two different methods of hoặc the diagram shows/demonstrates two different methods of… có thể được dùng trong đọan mở bài này)

The key difference between the diagrams is that they show flood protection with and without a stopbank. In either case, the at-risk home is raised on stilts above ground level. (Đoạn 2, chúng ta khái quát sơ lược về sự giống nhau và khác nhau giữa hai phương pháp, chúng ta có các cụm từ như the key difference between.. để thể hiện sự khác nhau và in either case để giới thiệu sự giống nhau giữa hai phương pháp)

The first diagram shows how a stopbank acts as a flood barrier to stop river water from flooding homes. The stopbank is a small mound of land next to the river that is higher than the 100-year flood level, and prevents the river from bursting its banks. Nearby houses can be built on stilts to prevent flooding from rainwater, and a floodgate beneath the stopbank can be opened to allow this ‘ponding’ to drain off into the river. (Phân tích chi tiết phương pháp 1, bạn nên chọn phân tích theo chiều từ trái sang phải nhằm giúp cho giáo viên chấm bài dễ theo dõi hơn)

When there is no stopbank, as shown in the second diagram, there will be nothing to stop the river from flooding. In this case, the solution is to put buildings on stilts. The height of the stilts is measured so that the floor of the house is 300mm above the 100-year flood level. This measurement is called the ‘freeboard’. (Phân tích chi tiết phương pháp 2)

(Band 9)

Vocabulary hay trong bài mẫu

The key difference between: Điểm khác nhau chính giữa…

At-risk home: Nhà có nguy cơ

Gợi ý ngữ pháp:

Bên cạnh các câu chủ động, hãy dùng passive voice (thể bị động) để làm đa dạng câu văn của bạn.

 

Chúc các bạn học tốt,

Trần Tố Linh