IELTS Writing

IELTS Writing: Sự khác nhau từ band 5 đến band 8 trong task 2 (Phần 1)

IELTS Writing: Sự khác nhau từ band 5 đến band 8 trong task 2 (Phần 1)

Mến chào các em, hôm nay trong bài luyện thi IELTS mới, cô trò ta cùng nhau tìm hiểu sự khác biệt giữa các từ band 5, 6, 7 và 8 trong task 2 IELTS WRITING nhé. Chúng ta cùng vào bài.

Hầu hết chúng ta đều biết, giám khảo chấm thi IELTS WRITING sẽ căn cứ vào 4 tiêu chí sau để xác định xem bài viết của các em ở thang điểm bao nhiêu:

IELTS Writing: Hướng dẫn cách viết argumentative essay

Mến chào các em, trong bài tiếp theo trong chuỗi bài giảng luyện thi IELTS hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cách nhận biết cũng như cách viết argumentative essay, một trong những dạng essay phổ biến nhất trong bài thi IELTS WRTING. Ở cuối bài cô đính kèm một vài bài samples band 9 của thầy Simon nhé. Chúng ta cùng vào bài.

IELTS Writing: Phân tích một bài essay band 9 của thầy Simon

Nguồn: ielts-simon.com Chỉnh sửa: Trần Tố Linh Ở bài giảng luyện thi IELTS hôm nay, cô trò ta cùng đi phần tích một bài viết band 9 của thầy Simon đề cùng tìm ra những cách ghi điểm trực tiếp đã được thầy áp dụng rất hiệu quả trong ielts writing task 2 nhé. Topic: When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree? Many people choose their jobs based on the size of the salary offered. Personally, I disagree…

IELTS Writing: Các dạng essay thường gặp trong task 2

Nguồn tham khảo: Bài viết của tác giả Bùi Hải Anh được share trên trang Bí quyết IELTS 8.0. Chỉnh sửa: Trần Tố Linh   Phần 1: Các dạng essay và cách nhận biết   1/ Argumentative essay: Bao gồm 2 dạng chính: Dạng 1: Ví dụ: International community must act immediately to ensure all nations to reduce their consumption of fossil fuels e.g. gas and oil. To what extend do you agree or disagree? (1 ý chính được đưa ra) Dạng 2 : Ví dụ: Some people argue that…

IELTS Writing – Task 1: Hướng dẫn Solution Diagram topics

IELTS Writing – Task 1: Hướng dẫn Solution Diagram topics

Phân tích:

1/ Diagram là gì? Diagram được dùng để phát thảo một quy trình làm việc/thực hiện hoặc một phương pháp cũng như cấu trúc của một vật xác định nào đó. Ví dụ chúng ta có diagram quy trình tái chế xử lý rác, hay điển hình là ví dụ bên trên. Trong IELTS, chúng ta có 2 dạng diagram chính

Các đề thi viết task 2 IELTS trong năm 2014

Ngày 09/01/2014: The best way for governments to solve the problem of traffic congestion is providing free public transport in 24 hours per day, and seven days a week. To what extent do you agree or disagree? Ngày 18/1/2014: Many students find it difficult to concentrate or pay attention at school. What are the reasons? What could be done? Ngày 25/1/2014: International community must act immediately to ensure all nations to reduce their consumption of fossil fuels e.g. gas and oil. To what extend do you agree or disagree? Ngày 15/2/2014:…

IELTS Tips: Sự thật về IELTS Writing

IELTS Tips: Sự thật về IELTS Writing

Có giáo viên khuyên học sinh rằng viết càng nhiều càng tốt. Cô ấy tin là nếu như examiner có 1 loạt các bài band 6 trước mặt, thì họ sẽ dễ bị ấn tưởng bởi bài viết dài hơn, thì thế mà câu trả lời dài hơn thì thường được điểm cao hơn. Tuy nhiên, sự thật thì: Writing test không được xếp hạng hoặc so sánh theo cách đó. Thay vì vậy, 1 giáo viên sẽ đọc kỹ bài của từng thí sinh và đánh giá dựa trên band…