IELTS Speaking part 2

IELTS Speaking – Part 2: Miêu tả a happy person

Tiếp tục series video học IELTS Speaking, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề mới nhé các em: Describe a happy person you know. Một trong những cách tự học nói IELTS hiệu quả đó là tham khảo sample answer và vocabulary hay trong bài, thế nên cô đã đính kèm câu trả lời và các từ vựng trong bài mẫu dưới đây rồi đó! Hy vọng qua video và bài mẫu của cô, các em sẽ có được các Ideas “đánh đâu ăn đấy” cho bài…

Sơ đồ tìm đến trung tâm luyện thi IELTS Tố Linh nhé