Top 20 đề IELTS Speaking part 2 năm 2017

Đến với bài viết hôm nay, Linh xin gửi đến các bạn tổng hợp 20 đề nói part 2 năm 2017. Bài viết này Linh sẽ không chia sẻ về đề và đáp án mẫu bài nói IELTS part 2 như thường lệ mà chỉ bao gồm vỏn vẹn các câu hỏi trong bài thi thôi. Như Linh vẫn thường nói, các bạn đừng quá ỷ y vào các sample answer mà hãy tự thân brainstorm idea để xem thực lực chúng ta đang ở level nào nhé. Các bạn hãy chăm chỉ thực hành để cải thiện kỹ năng nói nha, biết đâu may mắn lại trúng tủ đề IELTS Speaking nào dưới đây thì sao, bây giờ mình cùng xem qua đề thi như thế nào nha!

Top 20 đề thi IELTS Speaking

Topic 1: Describe a couple you know who have a happy marriage.

You should say:

 • Who they are
 • How you know them
 • What they usually do together

And how you feel about their marriage.

Topic 2: Describe your favorite piece of clothing.

You should say:

 • Where you got it
 • When you got it
 • How often you wear it

And explain why it is your favorite clothing.

Topic 3: Describe a TV drama series you have watched.

You should say:

 • What it is
 • Who the actors are
 • What the most favorite part is

And explain why you like watch it.

Topic 4: Describe an English lesson that you enjoyed.

You should say:

 • When it was
 • What it was about
 • What happened

And explain why you liked it

Topic 5: Describe a person who solved a problem in a clever way.

You should say:

 • Who the person was
 • When you met the person
 • Where you met the person

And explain why you think he or she was clever.

Topic 6: Describe an interesting experience during your childhood.

You should say:

 • When it happened
 • Who you were with

And explain how you felt about it

Topic 7: Describe a favorite sport which you like to watch.

You should say:

 • What it is
 • When you watch it
 • How you watch it

And explain why you like watching it.

Topic 8: Describe a bicycle tour.

You should say:

 • When you had this trip
 • Who went on with you
 • What you did during this trip

And explain why you liked it.

Topic 9: Describe a city or town you have been.

You should say:

 • Where it is
 • When you visited it
 • What you did there

And explain why you like it

Topic 10: Describe a helpful person in work or study.

You should say:

 • Who it was
 • What this person did
 • How this person helped

And explain how you felt after this person helped you.

Topic 11: Describe an organization or company where you live and they employ a lot of people.

You should say:

 • What it is
 • How many employees work there
 • What its work is

And explain what you think about it.

Topic 12: Describe a statue or art.

You should say:

 • What it looks like
 • Where you saw it
 • Did you like it

And why you think it is special.

Topic 13: Describe a leisure activity near or on the sea

You should say:

 • What it is
 • What you should prepare
 • Why you have to prepare

And explain how you feel about it.

Topic 14: Describe an important change in your life.

You should say:

 • What the change was
 • When it happened

And explain why it was a positive change.

Topic 15: Describe an occasion that you had a cake that was special.

You should say:

 • What kind of cake it was.
 • When you ate the cake
 • Whom you are with

And explain why you think it was special.

Topic 16: Describe a piece of painting that you saw before.

You should say:

 • Where you saw it
 • What it was about
 • When it you saw it

And explain how you felt about it

Topic 17: Describe a time when you moved to a new house or a new school.

You should say:

 • When it happened
 • What kind of home did you move into
 • Why you moved

And explain how you felt about the moving.

Topic 18: Describe an invention that changed the people’s life.

You should say:

 • What it was
 • Who invented it
 • When it was invented

And explain how it changed people’s life

Topic 19: Describe a person in history that impressed you.

You should say:

 • Who this person is
 • How you know him
 • What this person said or did

And explain why he/she impressed you

Topic 20: Describe a place where you felt crowded.

You should say:

 • Where it is
 • When do you usually go there
 • What do you do there

And explain why it is crowded.

Các bạn đã thuộc nằm lòng các kiến thức cơ bản để tự tin thực hiện phần thi Speaking chưa? Không chỉ với các topic đã được Linh nêu trên, khi truy cập vào tài liệu luyện thi IELTS Speaking hiệu quả , các bạn sẽ được thực hành ngay với bí kíp được Linh dành riêng cho IELTS Speaking cũng như các bạn có thể xem thêm các bài Speaking mẫu đa dạng các thang điểm để tìm xem đâu là mức độ phù hợp cho mình nha!
Hi vọng với các bộ đề rất sát bộ đề thi thật này, bạn sẽ trúng tủ kỳ thi IELTS nhé!

Chúc các bạn học tốt!
Trần Tố Linh