Tuyển tập Collocations with “Take” kèm ví dụ chi tiết

Chúng ta cùng vào bài ngày hôm nay nha

 • take a bath/shower

example:  I like to take showers in the mornings and baths in the evening.

 • take a bite

example: I took a bite of the sandwich when I noticed it has tomatoes which I’m allergic to.

 • take a break

example: I have been studying for five hours, I need to take a break.

 • take a bus

example: John takes the bus to get to school.

 • take a look

example: Take a look at this dress, I want to wear it to prom.

 • take a minute (ten minutes)

example: It will take ten minutes for me to get there.

 • take a nap

example:  I didn’t sleep very well last night, I need to take a nap.

 • take a photo

example: Can you take a photo of us?

 • take a phone call

example: Greg, I will take this phone call in my office.

 • take a raincheck

example: I can’t come to your party because I’m sick. Can I take a raincheck

 • take a seat

example: Maggie take a seat and I’ll be right with you.

 • take a walk

example: The weather is great, we should take a walk.

 • take action

example: The city needs to take action and fight against crime.

 • take advantage

example: I take advantage of the fact that my friend works in a clothes boutique.

 • take care

example: Take care of yourself or you’ll get sick again.

 • take charge

example: The deputy took charge in the case of the robbery.

 • take notes

example: Mary always takes notes during classes.

 • take one’s breath away

example: When I saw her, she took my breath away.

 • take responsibility

example: You need to take responsibility for your actions.

 • take the lead

 example: Sue wanted to take the lead in this project to prove her skills.

 

Bài hôm nay không quá dài và quá khó với các em đúng không? Các em nhớ rằng nên học cả ví dụ nữa nha thì mới có thể nhớ chính xác và thật lâu các collocation. Các em cần lưu ý rằng việc học Collocation vẫn xảy ra những sai sót không đáng có và dễ khiến các em mất điểm. Các em hãy vào ngay bài giảng Tránh các lỗi sai Collocation để note lại nha

Nếu đã take note cẩn thận bài giảng trên rồi, cô xin bật mí với các em rằng Collocation không chỉ có “Take” mà với từ “Have” cũng tạo nên các  collocation các em cần phải học đó, hãy vào ngay bài giảng phía dưới để tham khảo nha các em:

Không chỉ vậy, cô đã tổng hợp các Collocation theo chủ đề để các em tiện theo dõi và tiếp thu bài nhanh hơn đó

Chúc các em học tốt!