6 Bí kíp tuyệt đỉnh Speaking IELTS

Một trong những lỗi sai Speaking IELTS cần tránh đó là để tình trạng “ú ớ” diễn ra quá lâu. Mức độ lưu loát và mạch lạc là một phần trong các tiêu chí trong bài thi IELTS Speaking, vậy nên để giúp các em duy trì sự lưu loát khi đối diện với Examiner thì hôm nay cô sẽ tiết lộ các bí kíp tuyệt đỉnh trong IELTS Speaking. Tùy ngữ cảnh giao tiếp mà sử dụng chúng phù hợp sẽ nâng trình và nâng điểm của các em lên đấy nhé. Học và hành sẽ mau chóng thấy sự thay đổi nhé các em.

Những tips hay cho IELTS Speaking

Diễn đạt điều gì theo cách khác nhau

 • What I’m trying to say is…
 • In other words…
 • To put it another way…
 • What I mean is…-
 • Perhaps I should make that clearer by saying…

Khi được hỏi về ý kiến của bạn/ đồng ý/ không đồng ý với quan điểm nào đó

Đồng ý:

 • Yes, I totally agree…
 • That’s my view exactly.
 • I would tend to agree with that.
 • I couldn’t agree more.

Phản đối:

 • No, I totally disagree.
 • I’m afraid I disagree.
 • I see things rather differently myself.
 • I wouldn’t say that is necessarily true.
 • I tend to disagree.
 • I’m not so sure about that.

Đồng ý một phần

 • I don’t entirely agree. It is true that……otherwise…
 • That is partly true, but…
 • I agree with that to some extents. Yet

Giải thích rằng quan điểm của bạn còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh

 • That depends…
 • I think it really depends…
 • That depends on how you look at it.

Khi không nắm rõ giám khảo vừa hỏi gì hay giám khảo nói quá nhanh bạn không kịp nghe câu hỏi, bạn có thể hỏi lại như sau:

 • Could you please explain what …(word)… means?
 • Sorry, I don’t understand the question. Could you explain?
 • Sorry, I’m afraid I didn’t understand the question.
 • Sorry, can I just clarify what you mean. Are you asking me …(say what you believe you have been asked)…
 • Sorry, would you mind repeating the question?
 • Sorry, I didn’t quite catch that. Could you repeat the question?

Khi bạn muốn ra hiệu kết thúc câu trả lời của mình

 • To conclude
 • To sum up
 • That’s all I wanna say/ present

Biết được các câu từ này rồi thì không phải sợ sẽ gặp lỗi khi muốn diễn đạt idea trong bài IELTS nói nữa rồi phải không. Các câu này đóng vai trò liên kết các ý trong bài nói của các em, giúp chúng có được sự mạch lạc và là phương pháp câu giờ hữu dụng khi các em đột nhiên bị “cụt” ý tưởng trong kì thi. Cô mong các em sẽ học thật chăm chỉ và dần dần sẽ Speaking một cách thật tự tin nha.