Đề thi IELTS Writing 4/6/2016

Đây là đề thi IELTS Writing của ngày 4/6/2016 đủ cả task 1 và task 2, các bạn tham khảo qua nhé. 

Đề thi mẫu cho IELTS Writing

Task 1:


The table and pie charts show the number of research student in Australian universities in 2001 and 2010
Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Years Local research students International research students Total
2001 33,657 5,192 38,849
2010 39,488 14,593 54,081

 

Task 2:

It is suggested that everyone should have a car, a television and a fridge. Do disadvantages of this development for society outweigh advantages?

Đây là một trong đề thi IELTS Writing năm 2016 Linh đã cập nhật cho các bạn. Sau khi các bạn đã hoàn thành việc thực hành đề thi trên đây, sao các bạn không dạo quanh chuyên mục Đề thi ielts writing 2018 với rất nhiều các đề thi mới nhất Linh đã nắm bắt cho các bạn có thêm thật nhiều đề Writing để ôn luyện giúp kết quả IELTS Writing thật tốt như mong muốn. Chúc các bạn học tốt!