IELTS Speaking – Task 2: Miêu tả Tết cổ truyền Việt Nam

Hello các em, cô xin giới thiệu đến các em chuỗi bài giảng luyện thi IELTS Speaking qua video nhé; mỗi bài giảng sẽ bao gồm phần sample, vocabulary và một mini-teaching cho phần pronunciation. Cách để học IELTS Speaking hiệu quả không chỉ qua các bộ sách mà còn là những video trên youtube hay các trang học online nữa đó. Và bài đầu tiên trong chuỗi bài giảng video này, chúng ta hãy học miêu tả Tết cổ truyền Việt Nam nha. Hy vọng qua video và bài mẫu của cô, các em sẽ có được các Ideas hay cho bài nói IELTS part 2 nha.


Topic

Describe a national festival in your country.

  • When it takes place
  • Why it takes place
  • What the people do during this festival

and explain why this festival is important to you.

Bài mẫu

Chú thích: 

  • Từ mới: in đậm
  • Âm nối: chữ đỏ 

Well, to start off, I would like to describe Tet, which is the most crucial national festival of Vietnam. In Vietnamese culture, Tết marks the beginning of the Lunar New Year. It usually lasts three days but celebrations continue for at least the first week of the New Year.

Moving on to the next question, in my opinion, the primary reason for its appearance is that Tết is a special occasion for family reunions as well as for celebrating the arrival of spring.

To celebrate the New Year, we do lots of things together. Before New Year’s Eve, we prepare some local specialtiessuch as Chưng cake, Vietnamese sausage and dried candied fruits to worship our ancestors and then enjoy during Tet. Houses are thoroughly cleaned out and then nicely furnished in the hopes of getting rid of the past year’s bad lucks. Additionally, many families usually decorate their houses with Kumquat treesApricot or Peach blossom and parallel sentences that are believed to bring luckiness, happiness and prosperity to them in the New Year.

All members in a family gather together and have parties to ring in the New Year. During Tết, there are a lot of customs practiced, such as giving lucky money to children, visiting friends’ houses and going to churches, temples or pagodas to make good prays for their family.

If there’s time left, I would like to explain its importance to our culture and me. With Vietnamese, Tết is vital as it’s a very meaningful tradition to welcome the New Year. And it’s more important because Tet is the time for families and relatives to gather under the same roof for rekindling love and bonding. For me, I always long for Tet as it’s the longest holiday, which can help me recover my battery after a long working year.

Các từ vựng trong bài           

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Crucial ˈkruːʃl Quan trọng
Vital ˈvaɪtl
Marks the beginning mɑrks ðə bɪgɪnɪŋ Đánh dấu sự khởi đầu
Local specialties lokəl spɛšəltiz Đặc sản
Family reunion fæməli riunyən Sum hợp gia đình
Lunar New Year lunər nu yɪr Năm mới âm lịch
Dried candied fruits draid ‘kændid fru:t Mứt hoa quả
Vietnamese sausage viɛtnamis sɒsəǰ Lạp xưởng
Worship our ancestors wəršəp awər ænsɛstərz Thờ cúng tổ tiên
Kumquat tree kəmkwat triz Cây quất
Apricot blossom ’eiprikɔt ‘blɔsəm Hoa mai
Peach blossom pi:tʃ ‘blɔsəm Hoa đào
Parallel sentences pɛrəlɛl sɛntənsəz Câu đối
Ring in the New Year rɪŋ ɪn ðə nu yɪr Chào đón giao thừa
Rekindle love and bonding rikɪndəl ləv ænd bɑndɪŋ Nhóm lại ngọn lửa tình yêu và gắn kết
Recover my battery rɪkəvər may bætəri Phục hồi lại năng lượng

Đã nhắc đến Tết cổ truyền thì không thể thiếu phong tục lì xì rồi phải không? Ngay sau đây cô xin gửi đến các em bài chia sẻ IELTS Speaking: Miêu tả phong tục lì xì nhé, đây là cũng là một trong những bài giảng luyện thi phần nói qua video đó, cô mong các em đều sẽ học thật chăm và đạt kết quả thật cao nhé!

Chúc các em học tốt,

Trần Tố Linh