Làm sao để viết Introduction Writing Task 1 nhanh gọn nhưng không “nhẹ”

Chào các bạn, Writing task 1 trong IELTS luôn là phần khiến các thí sinh “đau đầu” bởi để đạt được điểm cao, các bạn cần một nội dung mạch lạc và súc tích, đặc biệt là phần Introduction. Hôm nay Linh sẽ giới thiệu cho các bạn cách viết Introduction Writing task 1 một cách hiệu quả nhất nhé!
Chúc các bạn học thật tốt!

Các cách viết introduction hiệu quả

1) Tổng quan về Introduction Writing task 1:

 • Nhiệm vụ của Introduction: Nhiệm vụ của phần Introduction này là giới thiệu cho người đọc về nội dung của biểu đồ là gì: Biểu đồ cung cấp thông tin về cái gì, trong khoảng thời gian nào…
 • Chỉ cần viết duy nhất 1 câu Introduction: Introduction chỉ cần viết duy nhất một câu để diễn đạt lại đề bài theo ý riêng của mình, không dài dòng, không ý kiến cá nhân, không nhận xét, không số liệu. Với một câu này, bạn hoàn toàn dễ dàng viết Introduction trong duy nhất 2 phút vì từ vựng, cấu trúc và cách viết hoàn toàn theo khuôn mẫu và rất dễ học.

2) Ba cách viết Introduction trong 2 phút

 • Cách viết 1: Diễn đạt lại bằng từ đồng nghĩa

Đây là cách viết đơn giản, nền tảng và an toàn nhất để có được 1 câu introduction mới. Với cách viết này bạn chỉ cần thay thế những từ trong đề bài bằng những từ đồng nghĩa hoặc những cách diễn đạt mới mà bạn viết, hoàn toàn không làm thay đổi nghĩa của câu.

Đề bài:  The pie charts show the main reasons for migration to and from the UK in 2007
Xác định các từ và cụm từ đồng nghĩa như sau:

 • Show = illustrate, compare
 • The main reason = the primary reasons, the primary causes
 • Migration to and from the UK = people came to and left the UK
 • In 2007 = in the year 2007

Thay thế các từ đồng nghĩa vào đúng vị trí cũ bạn có được câu mới cho phần Introduction như sau:
The pie charts illustrate the primary reasons that people came to and left the UK in the year 2007

List các từ và cụm từ dùng để paraphrase:

 • graph = line graph
 • chart = bar chart/ pie chart/table/flow chart
 • the diagram = the figure
 • the map = the diagram
 • shows = illustrates (or ‘compares’ if the graph is comparing), compare…..in terms of….
 • the number of = the figure for
 • the proportion of = the figure for = the percentage of=the rate of
 • in three countries = in the UK, France and Spain (i.e. name the countries)= in three different countries = in three countries namely….
 • from 1999 to 2009 = between 1999 and 2009 = over a period of 10 years/over a 10-year period
 • in 1999 = in the year 1999
 • in 1980 and 2000 = over two separate years/figures are given for 1980 and 2000/in two different years

 

 • Cách viết 2: Thay đổi cấu trúc câu

Nếu như với cách số 1, bạn hoàn toàn giữ nguyên cấu trúc câu thì với cách số hai này, bạn sẽ phải thay đổi cấu trúc câu đã cho thành 1 trong 3 cấu trúc câu sau:

a) The …chart/graph shows/illustrates/compare…….in terms of…….
Đề bài: The line graph below compares the percentage of people aged 65 and over from 1940 to 2040 in three countries
Introduction:
The line graph compares three countries, namely A, B, and C in terms of the proportion of 65-and over-year-old people between 1940 and 2040.

b) The …chart/graph shows/illustrates/compare how to + V
Đề bài: The diagram shows the process of producing cement for building purpose
Introduction:
The diagram illustrates how to produce cement from A and B for building purpose.

c) The …chart/graph shows/illustrates/compare how S + V
Đề bài: The two pie charts below show changes in world population by region between 1900 and 1909
Introduction:
The two pie charts illustrate how global population changed according to a region from 1900 to 1909

 • Cách viết 3: Sử dụng mệnh đề quan hệ

Đây là cách mình thường guide cho các bạn học sinh nhất vì thức tế chúng ta chỉ cần nhớ duy nhất 1 cách đề áp dụng cho duy nhất một đề task 1 trong bài thi Writing mà thôi.

 • The line graph illustrates/ gives information about/on something
 • The bar chart compares something
 • The table
 • The pie chart

Đề bài: The graph below shows the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040 in three different countries.

Introduction:
The line graph compares the percentage of people who are 65 or more years old in the USA, Sweden and Japan from 1940 to 2040

Thật tuyệt vời vì trong bài viết này bạn đã có được trong tay 3 công cụ viết Introduction nhanh chóng và hiệu quả chỉ trong duy nhất 2 phút đồng hồ. Tuyệt vời hơn nữa nếu bạn có thể kết hợp 3 công cụ này cùng lúc và linh hoạt để có được Introduction hay và rành mạch, rõ ràng nhé. Bạn hãy practice nhiều hơn với ba công cụ:

 • Diễn đạt lại bằng từ đồng nghĩa
 • Thay đổi cấu trúc câu
 • Sử dụng mệnh đề quan hệ

IELTS Tố Linh hi vọng bài viết này đã có mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Ngoài bài viết về cách viết introduction, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

IELTS Tố Linh xây dựng nguồn tài nguyên miễn phí online phong phú phục vụ các bạn. Để tìm hiểu thêm, các bạn hãy vào mục lục các trọn bộ bài giảng IELTS Writing để tìm thêm thông tin nhé.