Tuyển tập dự đoán đề thi IELTS Speaking 2018

Cách tự học IELTS Speaking hiệu quả ngoài học các kiến thức cần nắm ra thì phải xem qua các đề thi mới có thể áp dụng chúng vào thực tiễn đúng không nào. Hôm nay Tố Linh xin gửi tới các bạn dự đoán đề thi speaking IELTS 2018, trọn bộ bao gồm cả speaking part 1 và 2 cho quý 2 năm 2018, biết đâu được các bạn sẽ may mắn “trúng tủ” bộ đề IELTS quý mới này thì sao. Hơn thế nữa, Tố Linh cũng viết tổng hợp tất cả kinh nghiệm về những dạng hay ra trong bài thi để các bạn chuẩn bị kỹ hơn. Bài hơi dài các bạn chịu khó đọc nhé.

Dự đoán đề thi IELTS Speaking

Kinh nghiệm học IELTS Speaking Part 1

Trong phần thi ielts speaking part 1 questions, giám khảo sẽ hỏi những câu đơn giản liên quan tới bạn, thông thường các topic ielts speaking trong phần này sẽ là những phần dễ. Cách luyện IELTS speaking tốt nhất là nên luyện theo chủ đề. Hôm nay Tố Linh xin giới thiệu với các bạn các chùm chủ đề ăn điểm nhé. Các chủ đề thường gặp trong IELTS speaking part 1 là Study, Interest, Hobbies, Family, Work, Weather. Tuy nhiên, mỗi năm lại một khác, cứ 3 tháng bộ đề thi lại được update lại 1 chút. Vì thế, bài speaking trong năm 2018 đã có nhiều chùm chủ đề rất lạ cần các bạn chuẩn bị kỹ mới có thể nói được tốt.

Bài thi IELTS Speaking, chúng ta không cần quan tâm về yếu tố đúng hay sai, nhưng chúng ta cần đưa ra các câu trả lời mang tính chất logic. Cách nói phải tự nhiên như giao tiếp hàng ngày, mọi câu trả lời mang tính chất học thuộc lòng đều là cách nhanh nhất để mất điểm. Để làm cho bài ielts speaking của bạn thêm phần thu hút, bạn hãy nhớ đưa ra các supporting idea cho bài nói của mình nhé. Tất cả bộ đề thi ở đây đều được dự đoán trong quý 2, quý 3 của năm 2018

Đề thi speaking part 1

Dream

 • Do you remember your dream when you wake up?
 • Do you like hearing others’ dreams?
 • Do you think dream will affect life?
 • Do you want to learn more about dreams?
 • What’s your dream?
 • Why are dreams so important?

Toy

 • What was your favorite toy in childhood?
 • Should parents buy many toys for their children?
 • What are the benefits of children playing toys?
 • What are the disadvantages of children playing toys?

Mirror

 • Do you often look in the mirror?
 • Do you often buy mirrors?
 • Where do you put mirrors?
 • Do you think mirrors are a necessary decoration?

Robots

 • Are you interested in robots? Why?
 • Do you like robots to work at your home?
 • Do you want to take a car which robot is the driver?
 • Will robots replace human beings in the workplace completely?

Shoes

 • Are people willing to buy expensive shoes?
 • Do you like shoes?
 • Which do you prefer, comfortable shoes or fashionable ones?
 • Do you buy shoes from online shops?
 • Why do some people buy a lot of shoes?

Games

 • Do you play any computer or cellphone games?
 • Which kind of game do you like to play?
 • Is it beneficial for young people to play games?

Going out

 • When do you usually go out, in the daytime or in the evening?
 • What do you always do when going out?

Bringing things

 • What will your bring when you go out?
 • What necessary things you will bring when going out?
 • How would you remind yourself of something you need to bring?
 • Will you bring different things in the daytime or at night?
 • Did you ever forget to bring things?

Housework

 • Do you do housework at home?
 • What kind of housework do you often do?
 • Did you do housework when you were a child?
 • Do you think that children should do housework?

Friends

 • Do you prefer to have a best friend or several not so close friends?
 • What do you do after work or study with friends?
 • What do you like to do with friends? Why?

Indoor Activities

 • Do you like indoor activities?
 • Do you prefer outdoor or indoor activities?
 • What are the benefits of doing indoor activities?

Swimming

 • Do you like swimming? How often do you swim?
 • Do you like to go swimming on holiday?
 • Should everyone learn swimming? Why?

Sports

 • What are the appropriate ways to do sports?
 • What are the differences between the sports that old people and the ones that young people do?
 • What kinds of sports do you like?

Free time

 • Do you spend your free time at home or outside?
 • What do you do in free time?
 • Do you like to spend your free time with families or friends?

Kinh nghiệm học speaking part 2

Các bạn thấy đấy, bài thi IELTS Speaking Part 2 thường được chia theo các nhóm đề, và các đề có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần. Với những topic IELTS Speaking này, các bạn nhớ tập đi tập lại nhiều lần cho tới khi thuộc luôn các idea mình muốn phát triển nhé.

Đề thi Speaking part 2

1. Describe a famous person that you are interested in

You should say

 • Who this person is
 • How you got to know about this person
 • What he or she has accomplished
 • And explain why you are interested in this person

2. Describe a family member you are proud of

You should say

 • Who this person is
 • How often you spend time together
 • What he or she does that makes you proud
 • And explain why you are proud of this person

3. Describe an interesting neighbor you have

You should say:

 • Who he or she is
 • How you got to know this person
 • How long you’ve known each other
 • And explain why you think he or she is interesting

4. Describe two people from the same family

You should say

 • Who they are
 • How much these two people have similar personalities
 • How much they look similar
 • And explain how the two people get along with each other

5. Describe a polite person you met

You should say

 • Who this person was
 • When and where you met this person
 • How you met
 • And explain why you think he or she was polite

6. Describe a quiet place you visited

You should say

 • Where it was
 • When you went there
 • What you did there
 • And explain how you felt about visiting that place

7. Describe a shop recently opened in your hometown

You should say

 • What it sells
 • Where it is
 • What kinds of people like to shop there
 • And explain

8. Describe an interesting house/apartment you visited

You should say

 • Where it was
 • Whose home it was
 • What it looked like
 • And explain why you think it was interesting

9. Describe a popular place where people go swimming

You should say

 • Where it is
 • What it looks like
 • What kinds of

10. Describe a kind of foreign food you tried

You should say

 • What it was
 • When and where you had it
 • Why you had it
 • And explain how you felt about it

11. Describe a book that you would like to read again

You should say

 • What the book was about
 • Why you read it in the first place
 • What you learned from the book
 • And explain why you would like to read it again

12. Describe a kind of weather you like

You should say

 • What kind of weather it is
 • When this weather usually occurs
 • What you usually do during this weather
 • And explain how this weather affects your mood

13. Describe a time you received good service eat a restaurant or a shop

You should say

 • What goods or services you bought
 • Who you were with when you were served
 • Why you went there
 • Explain why you think their service was good

14. Describe a time you spent time with a child

You should say

 • Who you spend time with
 • Why you spent time together
 • What you did together
 • And explain how you felt about it

15. Describe an important event in the history of your country

You should say

 • When and where it happened
 • What it was about
 • How you got to know about it
 • And explain why you think it is important in the history of your country

16. Describe a time you waited for something special

You should say

 • What you waited for
 • Why you had to wait for it
 • What you did while waiting
 • And explain how you felt while waiting

17. Describe a plan you have for the future (not related to work or study)

You should say

 • What it is
 • Why you have this plan
 • What you need to do in order to make the plan work
 • And explain how you think you will feel after you achieve this plan

18. Describe a holiday you would like to have in the future

 • When and where you would like to go
 • Who you would like to go with
 • What you would like to do there
 • And explain why you would like to go there

19. Describe a decision you disagreed with

You should say

 • What decision it was
 • Who made the decision
 • Whether you told him or her that you disagreed
 • And explain why you didn’t agree with this decision

20. Describe a well-paid job you would like to do in the future

You should say

 • What job it is
 • What qualities are required for this job
 • What you would need to learn to get this job
 • And explain why you would like to do this job

21. Describe an experience in the countryside

You should say

 • When and where you went
 • Who you went with
 • What you did there
 • And explain why you think it was enjoyable

22. Describe an exciting activity you tried for the first time

You should say

 • What it was
 • When and where you tried it
 • Whether it was difficult to do
 • And explain how you felt about it

23. Describe an interesting talk or speech you heard recently

You should say

 • When and where you heard it
 • What the talk or speech was about
 • Who gave the talk or speech
 • And explain why you think it was interesting

24. Describe a time you were not allowed to use your mobile phone

You should say

 • When and where it was
 • Why you were not allowed to use your phone
 • What you wanted to use your phone for
 • And explain how you felt about not being able to use your phone

20 đề thi speaking IELTS  dự đoán quý 4 năm 2017  đã qua thì đây là đề thi speaking part 1 và part 2 update quý 2 năm 2018 cho các bạn. Các bạn có đánh giá được rằng đề thi của quý 2 này đối với các bạn là vừa sức hay không? Dù thế nào đi chăng nữa cần phải tham khảo các đề khác nhau để có thể thực hành thật nhiều và sẽ không bị lúng túng khi bước vào phòng thi nha.

Tố Linh chúc các bạn học tốt nhé.