5 trường hợp phải sử dụng đảo ngữ trong IELTS

Chào các bạn, hôm nay Tố Linh xin chia sẻ với các bạn 5 cấu trúc đảo ngữ nằm trong mục Ngữ pháp tiếng Anh cho IELTS nên sử dụng trong bài thi IELTS nhé. Đây là những cấu trúc thông dụng trong IELTS, việc sử dụng đảo ngữ trong bài thi, sẽ giúp cho giám khảo xem xét việc nâng điểm band của bạn, đánh giá cao khả năng sáng tạo và cách sử dụng câu linh hoạt của bạn đó.

Tổng hợp 5 trường hợp sử dụng đảo ngữ

TRONG CÂU HỎI :

 • Câu bình thường: Ha Noi is the capital of Vietnam.
 • Câu hỏi: Is Ha Noi the capital of Vietnam?

KHI SỬ DỤNG CỤM TỪ PHỦ ĐỊNH Ở ĐẦU CÂU

 • Thông thường, chúng ta đặt cụm từ phủ định ở đầu câu để nhấn mạnh ý mà chúng ta muốn nói đến. Nó làm câu của chúng ta trở nên nổi bật, dễ ghi nhớ. Nếu bạn đặt cụm từ ở cuối câu thì sẽ không sử dụng đảo ngữ mà vẫn là cấu trúc câu bình thường.
 • Một số cụm từ phủ định phổ biến và cách sử dụng:
# Vocab Example
1 hardly…when/before Hardly had I closed my door when I realized I had lost the keys.
2 rarely Rarely has he got mark 10 in Math.
3 never

 

Never have I met such well-behaved children before. They are as good as gold.
4 seldom

 

Seldom do we receive any apology when mistakes are made.
5 only then Only then did I understand the problem.
6 not only…. but

 

Not only was it raining all day at the wedding but also the band was late.
7 no sooner … than

 

No sooner had I arrived home than the phone rang.
8 scarcely…when/before

 

Scarcely had I got off the bus when it crashed into the back of a car.

 

9 only later Only later did she realize her mistake.
10 nowhere

 

Nowhere is the effect of government policy more apparent than in agriculture.
11 in no way In no way can theory be separated from practice.
12 little

 

Little does she understand me.
13 only in this way

 

Only in this way can any future generations gain a balanced view of society in our time.
14 on no condition On no condition should untrained personnel use the equipment.
15 on no account On no account should the house be left unlocked.
16 in/under no circumstances Under no circumstances is the money to be paid.

Đối với các cụm từ nhấn mạnh sau đây, hình thức đảo ngữ được sử dụng trong vế thứ 2 của câu:

 • Not untilNot until I asked a passer-by did I know where I was.
 • Not since: Not since I was a kid have I eaten a bowl of cereal.
 • Only afterOnly after you have finished your homework can you play.
 • Only whenOnly when he needed some help did he call me.
 • Only byOnly by guessing can you solve this puzzle.

CÂU ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT VỚI “HAD”, “WERE” VÀ “SHOULD” ĐỨNG ĐẦU

Đối với câu điều kiện, trong một số trường hợp, chúng ta có thể sử dụng “HAD”, “WERE” VÀ “SHOULD” đứng đầu câu để thay thế cho IF.

Chúng ta có bảng tóm tắt cho các bạn dễ hiểu như sau:

CÂU BÌNH THƯỜNG ĐẢO NGỮ
“SHOULD” If you should meet her, please ask her to call me at once. Should you meet her, please ask her to call me at once.
“WERE” If I were you, I would not do such a rude thing.  Were I you, I would not do such a rude thing.
“HAD” If it hadn’t been for your help, I wouldn’t have succeeded. Had it not been for your help, I wouldn’t have succeeded.

SỬ DỤNG ĐẢO NGỮ SAU “SO, SUCH…THAT”

Chúng ta sử dụng đảo ngữ sau “So, such… that” để nhấn mạnh ý mà chúng ta muốn nói đến.

Ví dụ:

 • So loud was the noise that I couldn’t work.
 • Such was a day that we will all remember forever.

SỬ DỤNG ĐẢO NGỮ VỚI “SO”, “NEITHER” HOẶC “NOR” ĐỂ NHẤN MẠNH

Ví dụ:

 • He has finished his work, so have I.
 • You can’t do it, nor can I.

Note :

 • Nếu chủ ngữ là giống nhau , phía sau diễn tả ý “đúng thế” “đúng là như vậy” thì không đảo .

Ví dụ:

 • It is fine today, so it is.
 • Phía trước phức tạp : Các chủ ngữ khác nhau – Có hai câu trở lên – vừa có khẳng định vừa có phủ định thì dùng cách nói sau : so it is/was with sb.//It is /was the same with sb//The same goes for sb .

Học IELTS Grammar mà hiểu được đảo ngữ quả là một sự nhẹ nhõm phải không các bạn. Thế nhưng, học đảo ngữ thôi không phải là đủ để tự tin có thể nâng band “vù vù” đâu nhé, các bạn cần phải nắm thật chắc các điểm ngữ pháp trọng yếu trong IELTS nữa. Cho nên, dù có học nâng cao đến đâu, những điểm ngữ pháp chủ chốt này vẫn phải biết cách sử dụng thật vững và linh hoạt nha!