IELTS Speaking – Part 3: Cấu trúc nên có

Sau khi đã gửi đến các em những cấu trúc, bài mẫu, tổng hợp các ý và tips hay cho Speaking part 2, trong bài luyện thi IELTS hôm nay, cô trò mình cùng tham khảo gợi ý của thầy Simon về cấu trúc nên có cho phần answer ở part 3 IELTS SPEAKING nhé.

Các cấu trúc thông dụng cho IELTS Speaking

Theo thầy Simon, các cấu trúc ăn điểm cho bài nói Part 3 bao gồm các ý sau:

  1. Answer the question directly (Đưa ra câu trả lời trực tiếp, tránh vòng vo)
  2. Explain why (Đưa ra lời giải thích cho câu trả lời của mình)
  3. Give an example (Nêu lên một ví dụ để support câu trả lời)
  4. Explain the alternative / opposite (Đưa ra lời giải thích cho tình huống trái ngược lại với đề bài hoặc giải thích thêm về ví dụ ở bước 3)

Ví dụ:
Do you think that it’s better to have clear aims for the future, or is it best to take each day as it comes?

(Answer) I think it’s best to have a good idea of what you want to do with your life, especially in terms of studies and career. (Why) Having aims allows you to plan what you need to do today and tomorrow in order to achieve longer-term objectives. (Example) For example, if you want to become a doctor, you need to choose the right subjects at school, get the right exam results, and work hard at university. (Opposite) Without a clear aim, it would be impossible to take the necessary steps towards a career in medicine, or any other profession.

Để nâng trình Speaking cả 3 part một cách nhanh chóng, các em có thể học ở các bộ sách, các trang học IELTS Speaking online, chăm luyện giải đề và tham khảo thật nhiều bài mẫu nhé! Khi va chạm ở các nguồn học khác nhau, các em sẽ học được rất nhiều kiến thức mới và bổ ích. Cô hy vọng các em sẽ chăm chỉ “cày” không chỉ Speaking mà ở cả 3 kỹ năng còn lại nữa nhé!

Trần Tố Linh